Veel vragen over uitgestelde toetsen

De tentamenweken van periode 3 zijn in het water gevallen door de Corona-crisis. Waar mogelijk worden alternatieve toetsen aangeboden, de meeste tentamens worden uitgesteld naar een later tijdstip.

Hierover moet deze week meer helderheid komen. Vorige week hebben studenten een brief van hun opleiding gekregen, dat zij deze week bericht krijgen over de uitgestelde toetsen van periode 3. De docenten van alle betreffende onderwijseenheden moeten met een voorstel komen voor het toetsen op een later tijdstip ofwel een alternatieve vorm van afronding.

Een deel van de toetsen kan wel gewoon doorgaan, omdat die niet via tentamens worden afgenomen, zoals opdrachten en portfolio’s.

Andere toetsen krijgen in plaats van het tentamen een aangepaste vorm, bijvoorbeeld via het inleveren van een dossier. Sommige opleidingen nemen tentamens af in een vorm van toetsing op afstand. Voor welke vormen van online toetsen de opleidingen kiezen, is op dit moment nog niet duidelijk. Coördinator online toetsen Irene Biemond kan daar desgevraagd nog geen antwoord op geven.

Ook is nog niet bekend voor hoeveel toetsen van periode 3 op dit moment al een oplossing is gevonden en hoeveel tentamens er naar een later moment worden verplaatst. Directeur Bert Meijer van de educatieve opleidingen, die het toetsen op Windesheim coördineert, laat weten dat hij daar eind volgende week meer zicht op heeft.

Uit een rondvraag onder studenten blijkt dat ze de onzekerheid lang vinden duren en dat ze kampen met veel onbeantwoorde vragen. Het studiejaar gaat de laatste periode in en nog steeds is onduidelijk wanneer de afgelaste tentamens afgenomen worden. Ze hopen dat ze deze week ook meer duidelijkheid kunnen krijgen over de toetsen van periode 4.

Kylian Laanen, tweedejaarsstudent Journalistiek: “Ik heb voor een herkansing een onvoldoende gekregen, maar mijn SB’er verzekerde me dat ik recht had op een extra kans. Nu de tentamens voor periode 3 zijn uitgesteld tast ik in het duister. Dat is frustrerend, want deze punten heb ik nodig om mijn propedeuse te halen en op stage te mogen.”

Ook bij ouderejaars geeft het uitstellen van de toetsen onzekerheid. Zoals voor Bram Holleman, derdejaars Ondernemerschap en retailmanagement: “Ik volg ik een hogeschool keuzemodule Spaans en zou hier een oefentoets van krijgen, maar die wordt uitgesteld naar eind mei. Ik had goed geleerd voor deze toets, dus ik baal er behoorlijk van!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *