Studenten krijgen uitstel om bsa te halen

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. En studenten die financieel in de problemen komen kunnen hun lening verhogen.

Dat heeft onderwijsminister van Engelshoven (op de foto tijdens een bezoek aan Windesheim) gisteren afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en studentenorganisaties ISO en LSVb. Voor Windesheim betekent dit dat eerstejaars die minder dan 54 punten halen geen bsa krijgen en door mogen gaan met een opleiding.
Studenten krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar, aldus het persbericht van de Rijksoverheid, Met universiteiten en hogescholen is afgesproken dat er rekening gehouden wordt met de bijzondere context waarin studenten momenteel hun studie volgen. Studenten die niet aan het bindend studieadvies van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel.
Studenten kunnen dan doorstromen naar het tweede jaar en krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het studiejaar 2020-2021.

Lening tijdelijk verhogen

Daarnaast heeft de minister vanwege de Coronacrisis financiële regelingen in het leven geroepen voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waardoor studenten hun lening tijdelijk kunnen verhogen.
Studenten kunnen bijvoorbeeld in financiële problemen komen doordat hun inkomen van een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie.
Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar.
Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO.
Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een maatwerkoplossing.

Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, doordat inkomsten nu weg gevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende de terugbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie en maatwerk toepassen.

Coulance bij toelating

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden.
Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden. Daarbij moet specifiek voorkomen worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken of de stage nog niet heeft kunnen afronden voor 1 september. De hogeschool zal deze student toch toelaten tot het onderwijs. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *