Tot 1 april geen colleges en andere onderwijsactiviteiten

Vanwege het coronavirus zijn er in ieder geval tot 1 april geen onderwijsactiviteiten op Windesheim. Studenten wordt gevraagd om thuis te blijven.

Hoewel de gebouwen wel zijn geopend voor medewerkers, volgt Windesheim de richtlijn vanuit de overheid: werk thuis wanneer dat mogelijk is. Maar, zo voegt het College van Bestuur van de hogeschool daaraan toe, “overleg je wens om thuis te werken vooraf met je leidinggevende”.

Vanwege deze maatregelen is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de komende onderwijsweken en de daarop volgende toetsperiode eruit gaat zien. Daarover zegt het CvB in een mail aan alle medewerkers het volgende: “We hebben de domeindirecteuren gevraagd om vanochtend in overleg met hun domeinen te inventariseren welke mogelijkheden er eventueel zijn om activiteiten op een andere wijze voort te zetten en hoe we omgaan met de komende toetsperiode.”

“Vanmiddag hebben we opnieuw overleg met de directeuren en inventariseren we wat er aan mogelijkheden en vragen is opgehaald. Op basis daarvan zullen we aan het einde van de dag jullie opnieuw informeren.”

Studenten en medewerkers worden via mails, updates en de Q&A op sharenet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *