Geen nieuwbouw nodig

Gebouw D wordt in 2022 afgebroken. Op die plek komt straks nog maar één bouwlaag terug, onder het verhoogde maaiveld dat wordt doorgetrokken vanaf gebouw T.

Dat staat in het voorstel ‘Campusontwikkeling Windesheim Zwolle tot 2035’, dat is voorgelegd aan de centrale medezeggenschapsraad. Het oude gebouw D is overtollig en wordt nu als reservegebouw gebruikt. Nadat D is afgebroken en de nieuwe verdieping onder het groene dak (de zogenoemde ‘plint’, zie illustratie 1) is aangelegd, zijn er voorlopig geen nieuwe gebouwen meer nodig op de Zwolse campus.

Toch staan er de komende jaren tot 2025 een hoop bouwwerkzaamheden op de planning, om de campus te vernieuwen en mooier, groener en verkeersveiliger te maken.

Illustratie 1: In 2025 is de ‘plint’ tussen gebouw X en T doorgetrokken en ziet de campus er veel groener uit.

Als eerste staat de renovatie van B en C op de agenda. Deze oude gebouwen krijgen in 2020 en 2021 een nieuwe gevel (zie illustratie 2) en er wordt een klimaatinstallatie aangelegd wat het comfort binnen gaat verbeteren. Gebouw D wordt tijdens die renovatie als tijdelijke huisvesting gebruikt.

Daarna kan in 2022 gebouw D gesloopt worden. Ook gebouw H, dat nu alleen voor evenementen wordt gebruikt, wordt dat jaar gesloopt. H staat namelijk in de weg voor de aanleg van een rondweg voor het autoverkeer óm de campus. Ter hoogte van H slaan auto’s komend van de IJsselallee in de toekomst direct af naar de rondweg die achter de gebouwen G, F en E begint en langs alle parkings voert.

Door de aanleg van de rondweg wordt het mogelijk om de straat die nu over de campus loopt autovrij te maken en te veranderen in een groene langzaam-verkeersroute.

Illustratie 2: Zo gaan gebouwen B en C er na de renovatie uitzien.

De rondweg en het nieuwe binnenplein op de plek van D zouden in 2024 klaar moeten zijn. De renovatie van B en C gaat 15,3 miljoen euro kosten, de aanleg van de rondweg inclusief vergroening wordt op 3 miljoen euro geschat. Voor de overige deelprojecten moeten nog schattingen worden gemaakt. In totaal wordt er de komende jaren naar verwachting 40 miljoen geïnvesteerd in huisvesting.

Windesheim hoopt dat de gemeente vaart maakt met het plan voor een ‘fly-over’ langzaam-verkeersbrug over de IJsselallee naar de campus (zie illustratie 3). Als de aanleg daarvan vlot verloopt sluit dat mooi aan op de bouwwerkzaamheden aan de rondweg en het groene binnenplein. Het hart van de campus wordt uiteindelijk het domein van voetgangers waar de paden een parkachtig karakter krijgen.

Illustratie 3 : Er komt een groen grasdak op de plek van D. Daar komt ook een grote loopbrug over de IJsselallee naar de campus. Gebouw H moet verdwijnen om een rondweg voor auto’s te realiseren.

Binnenin de gebouwen staan ook aanpassingen op de planning. Windesheim wil zoveel mogelijk circulair en duurzaam bouwen. Er worden nieuwe maatregelen genomen voor isolatie en verduurzamen van de campus, zoals mogelijke aansluiting op een warmtenet van geothermie en een Zwols zonnepark. Via de nieuwe ‘smartbuilding’-aanpak kan meer efficiency in de huisvesting bereikt worden, door het verzamelen van allerlei digitale informatie. Veel lesruimten zullen worden aangepast aan de nieuwe onderwijsvisie, waarbij community-ruimten en sfeervolle leerpleinen een grotere rol spelen.

Toch een nieuw D?

Is het zeker dat er nooit een nieuw pand gebouwd wordt op de plek van D? “Je kunt niet met zekerheid vooruitkijken tot 2035, maar we denken dat het niet nodig is. Want we houden de komende jaren rekening met een gelijkblijvend aantal studenten”, zegt manager vastgoed en facilities Dirk Pieter Halbesma. “Het aantal voltijders loopt wat terug maar tegelijkertijd neemt het aantal deeltijd- en ad-studenten toe. En mocht er toch een kleine groei of krimp in de populatie optreden, dan kunnen we dat goed opvangen.”

Bij teruglopende studentenaantallen kan gebouw G worden verhuurd aan derden of afgestoten. Bij een groei zullen in G onderwijsruimtes komen en wordt de kantoorruimte die daar zit verplaatst naar bijgehuurde kantoorruimte in Hanzeland. “Alleen bij een forse groei van tien procent komt de locatie van D weer in beeld, we houden de optie dus wel open om daar ooit nog iets neer te zetten.”

Tekst: Ernest Mettes
Illustraties: Broekbakema Rotterdam

Er zijn 3 reacties op «Geen nieuwbouw nodig»

  1. Albert Groothedde schreef:

    Is station achter gebouw X geen optie?

  2. Pieter de Jong schreef:

    Wauw, mooie plannen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *