Tag Archives: sense of belonging

‘Everything starts with a sense of belonging’

Study success is declining. And roughly half the students suffer from mental problems. It is also becoming increasingly difficult to involve them in activities in class and events outside of class. Charlotte Vissenberg, together with studen ...

‘Alles begint met sense of belonging’

Het studiesucces daalt. En pakweg de helft van de studenten kampt met mentale problemen. Ook wordt het steeds moeilijker om hen te betrekken bij activiteiten in de les en evenementen buiten de lessen om. Charlotte Vissenberg deed, samen met ...