Eelco Boss: APA-thisch

Bij mijn opleiding, Sociaal Werk (SW), worden studenten vanaf het prille begin gedrild in het gebruik van de APA-annotatie stijl. Ik heb die obsessie nooit goed begrepen. Ik durf te wedden dat de gemiddelde student Sociaal Werk aan het einde van zijn opleiding meer weet over APA dan over, ik noem maar wat, RET. RET is een eenvoudige vorm van cognitieve therapie die veel mensen snel en eff ectief kan helpen irrationele gedachtes (‘ik kan ook niks!’) om te buigen. Waar zou een toekomstige cliënt van de Sociaal Werker meer aan hebben: een SW-er die goed kan annoteren of eentje die bedreven is in RET?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Toch ligt er maar een enkele docent wakker over de gebrekkige toepassing van RET. En is de incorrecte toepassing van APA kennelijk een grote zorg die blijvend aandacht vraagt.

De APA-obsessie is een jaar of vijftien geleden ontstaan, als bijeff ect van de steeds ‘integralere’ toetsing en de prominente rol die onderzoek zou moeten gaan spelen op het HBO. Wat in de praktijk een accentverschuiving inhield, van tentaminering in een tentamenlokaal naar het inleveren van een verslag.
Met APA moest de student duidelijk maken wat eigen werk was en wat niet. Terwijl de verslagen op een steeds ‘holistischere’ wijze nagekeken moesten worden – met de nodige subjectiviteit van de docent als gevolg – was APA heerlijk objectief: je doet het wel óf niet… Studenten ondergingen het apathisch als hun verslag afgekeurd werd omdat ‘de APA’ niet in orde was.

Door chat-GPT is APA in een klap achterhaald. Toetsen door middel van dikke verslagen binnenkort überhaupt. Ze toetsen niet meer wat ze moeten toetsen namelijk. Ze toetsen de bedrevenheid van studenten in chat-GPT. En dat is ook aardig, maar we willen vooral toetsen of ze goede vakmensen zijn.
Fraude met chat-GPT gebeurt nu al op grotere schaal dan we durven dromen. Daarbij: deze vormen van kunstmatige intelligentie worden steeds geraffi neerder. We moeten dus met ingang van komend studiejaar ons toetsbeleid grondig hervormen. Biedt kansen, zeker… Ligt er na de zomervakantie een nieuwe toetsvisie of gaan we doorvergaderen over APA? Ben benieuwd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *