Kabinet: 60.000 woningen voor studenten erbij

Het kabinet presenteerde vandaag een actieplan waarin staat dat er in de komende acht jaar tot 60.000 extra betaalbare studentenwoningen bij moeten komen. Het ‘Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030‘ is opgesteld samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, studenten en particuliere beleggers.

De partijen hopen dat hiermee het groeiende tekort aan betaalbare studentenkamers wordt aangepakt. Volgens het kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) is het tekort momenteel 27.000 woningen. Dat getal kan tot 2030 oplopen bijna 45.000.

Meer hospitaverhuur

Het kabinet wil al die extra studentenwoningen realiseren door in te zetten op nieuwbouw en het versneld bouwen van 37.500 flexwoningen in de periode tot en met 2024. Opvallend detail: het kabinet wil ook kamerverhuur door hospita’s stimuleren.

Onderdeel van het actieplan is ook om onderwijsinstellingen meer sturingsmogelijkheden te geven om de instroom van internationale studenten te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door ze te weren, wat nu nog niet is toegestaan. Volgens kenniscentrum Kences wordt het kamertekort namelijk voor 95 procent verklaard door het toenemend aantal internationale studenten.

Aantal hbo’ers zal dalen

Het totale aantal studenten in Nederland is dit jaar met 12.000 gestegen. Deze stijging wordt voor een grotendeels verklaard door de toename van het aantal internationale studenten. Het aantal studenten aan universiteiten blijft de komende jaren stijgen, terwijl het aantal hbo- en mbo-studenten de komende jaren licht zal dalen, verwacht Kences.

Onderwijsminister Dijkgraaf zegt in een reactie over het actieplan dat er echt iets moet gebeuren aan het groeiende kamertekort: “Het kost studenten veel tijd, stress en energie om een kamer te bemachtigen, als het al lukt. Of ze besluiten om toch thuis te blijven wonen. Terwijl een studentenkamer zo belangrijk is. Daar vind je de rust en ruimte om te ontdekken wie je bent én wat je met je leven wilt doen.”

Zwolle en Almere behoren overigens niet tot de steden waar het kamertekort het grootst is. Wat deze plannen voor deze steden betekenen, is nog niet bekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *