Paulien van den Burg: ‘Onderwijs op maat’

“Als jullie het nou gewoon voor ons op orde maken, dan is er geen probleem’’ zegt een studente fel. Ik sta voor de klas deeltijdstudenten die bij de laatste module van de opleiding zijn beland. Ik heb net vragen geïnventariseerd en er wordt al tien minuten gesproken over inleverdata (niemand lijkt het precies te weten, niemand zoekt de gegevens op) en hun ongenoegen daarover.
Ze vragen aan mij of ik iets weet over het hoe en waarom van de inleverdata en ik heb geërgerd gezegd: “hoe kan het dat jullie nu aan het einde van de studie zijn gekomen en tijdens de tweede les nog steeds niet goed weten waar je dit kunt terugvinden?”

Olie op het vuur

Dat is natuurlijk olie op het vuur. Een storm van klachten komt los. De één is vanaf het begin niet aan de juiste module gekoppeld, de ander kan in het oerwoud van online systemen niet de juiste informatie vinden. Soms staat het op de ELO, dan weer op Teams en voor presentaties gelden weer andere regels dan voor inleveropdrachten.
Kortom, de chaos compleet. En ik bevind me direct op de crux van de didactiek: ik moet bepalen of ik ze het zelf laat uitzoeken of dat ik het met of voor ze uitzoek.

Zoek het uit

Nu lijkt dit een vrij eenvoudige kwestie die ik af kan doen met ‘zoek het uit’. Maar uitzoomend laat het zien dat de wereld waarin we werken doordrenkt is van een veelheid aan informatie die op allerlei wijzen tot ons komt.
De tijd van een vaste volgorde van onderwijs, van één vaste toetsweek en een studiehandleiding in papier gegoten is voorbij. In de wereld van flexibel onderwijs zijn er meerdere toetsdata, zijn er afwijkende regels en moeten er keuzes gemaakt worden. Want de student is zelf verantwoordelijk voor planning en inschrijving en de opleiding verantwoordelijk om dit mogelijk te maken.
Dit maakt dat dit niet zomaar een kwestie is die kan worden afgedaan met ‘zoek het uit’ want zolang er onzekerheid in de planning zit komen een aantal studenten niet tot werken.

Goed ondersteunen

Begrijp me goed, ik vind het mooi dat studenten meer afgepast op hun eigen situatie kunnen studeren, dat er ruimte is voor eigen invulling van toetsopdrachten, ik ben trots op ons flexibele deeltijdonderwijs.
De keerzijde van deze medaille is dat het organiseren van keuzemogelijkheden van de opleiding bijzonder veel voorstructurering vraagt en er veel tijd gaat zitten in vorm in plaats van inhoud. De studenten hierin goed ondersteunen is daar een onderdeel van. Gelukkig vond ik alle toetsinformatie keurig terug op de aangewezen plek (in twee aparte documenten weliswaar) zodat ik deze keer met een gerust hart kon zeggen: zoek het uit!

Paulien van den Burg is hoofddocent social work in Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *