Gaat Henk ons verlaten?

Collegevoorzitter Henk Hagoort is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de VO-raad, de koepel voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Hagoort wordt daarmee de opvolger van Paul Rosenmöller, die per 1 december aftreedt omdat zijn termijn erop zit. Hagoort is naast collegevoorzitter van Windesheim ook vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen en was als zodanig met verschillende instanties betrokken bij de totstandkoming van ‘De Toekomst van ons Onderwijs’, een pleidooi voor herstructurering van het Nederlandse onderwijs. De leden van de VO-raad stemmen op donderdag 25 november over de voordracht. Als zij instemmen, betekent dit dat Henk Hagoort de deuren van Windesheim op 1 februari 2022 achter zich zal dichttrekken. Hij is dan vijf jaar collegevoorzitter geweest. In eerste eerste toelichting op Sharenet zegt hij dat er op Windesheim ‘mooie stappen’ zijn gezet, ‘en dat gaat verder.’ Hij hoop dat hij in de VO-raad verder kan blijven bijdragen aan inclusief onderwijs ‘met wat ik bij Windesheim geleerd heb.’

De VO-raad verwacht dat zij met Hagoort ‘een oorspronkelijk en strategisch denker’ heeft gevonden die ‘in staat is samen met de scholen een heldere koers uit te zetten en vindingrijk in te spelen op de veranderende omstandigheden waarbinnen het voortgezet onderwijs functioneert.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *