College gaat voor doorstroomnorm

Het Bindend Studieadvies verdwijnt en in plaats daarvan gaat heel Windesheim de doorstroomnorm hanteren. Dat is het voorstel van het College van Bestuur dat vorige week werd voorgelegd aan de Centrale Medezeggenschapsraad.

Het College neemt daarmee het advies over van de ‘projectgroep bindend studieadvies’ die drie scenario’s heeft vergeleken: voortzetten van de BSA, overstappen op de doorstroomnorm of het invoeren van een dringend (maar niet dwingend) studieadvies. De projectgroep gaf uiteindelijk de voorkeur aan de tweede mogelijkheid. De doorstroomnorm (waarbij studenten met minder dan 54 EC onder voorwaarden mogen doorstromen naar de hoofdfase) wordt op dit moment, bij wijze van experiment, gehanteerd in het domein business, media en recht.

Opschalen

De voorlopige uitkomsten van dat experiment zouden het ‘opschalen’ van deze aanpak naar heel Windesheim rechtvaardigen. Het College wil hierover graag vóór de jaarwisseling een besluit nemen, zodat de nieuwe studenten die in september 2022 starten hierover kunnen worden geïnformeerd.

CMR-voorzitter Claudia Tempels laat weten blij te zijn met het rapport zoals het er nu ligt. Het College pakt het grondig aan. De CMR gaat binnenkort over het voorstel vergaderen, maar heeft ondertussen al gesproken met de deelraden. ‘Dan merk je dat alle smaken voorkomen. Voorstanders, twijfelaars, tegenstanders. Op dit moment loopt er ook nog een experiment doorstroomnorm in het domein BMR. Enerzijds horen we daar positieve geluiden over. Maar we spreken ook collega’s die daar midden in zitten en zichzelf de vraag stellen of dit de kwaliteit van het onderwijs echt te goede komt.’

Vraagtekens bij tempo

En kwaliteit staat centraal, benadrukt Tempels. ‘Een kwaliteitsnorm stellen is niet verkeerd. We willen namelijk ook de juiste professionals opleiden voor ons werkveld.’

De CMR zet vraagtekens bij het tempo dat het College wil hanteren. ‘Het experiment loopt nog. En corona heeft voor veel verstoring gezorgd. Als we binnenkort daartoe besluiten, dan ga je toch iets invoeren waarvan je nog niet weet wat het effect is. Daarnaast vragen we ons af of opleidingen hier wel voldoende voorbereidingstijd voor hebben. Veel opleidingen zijn nog bezig met het aanscherpen van leeruitkomsten en het herontwerpen van onderwijs.’

Studeerbaare programma’s

‘En ondertussen zitten we nog met één been in een pandemie. Er moet zoveel tegelijk! Ik zou het dan ook goed vinden als het College eerst in gesprek gaat met opleidingen over het best passende scenario. Dat is overigens ook het advies van de projectgroep.’

De CMR wil de aandacht voor de vervanging van de bsa in een breder perspectief plaatsen. ‘Het is maar één knopje waar we aan kunnen draaien. Studiesucces is van veel meer factoren afhankelijk, dat blijkt ook het rapport van de projectgroep. De keuze voor een bepaald scenario hangt samen met een totaal pakket van maatregelen die zorgen voor studeerbare programma’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *