Verzet tegen reorganisatie servicepunten

Een voorstel van het College van Bestuur van Windesheim voor de reorganisatie van de servicepunten stuit op verzet. Er zijn grote twijfels over nut en noodzaak. “Het gaat om mensen, niet om poppetjes.”

Wanneer studenten straks hun eigen ‘leerroute’ mogen gaan samenstellen, zullen ze overal op de campus les krijgen. En wanneer ze dan met vragen zitten, zullen ze niet langer uitsluitend bij hun ‘vertrouwde’ servicepunt aankloppen. Om ervoor te zorgen dat studenten desondanks toch goed geïnformeerd worden, moeten de vele servicemedewerkers allemaal in staat zijn om ‘domeinoverstijgende’ vragen te beantwoorden.

Daarom stelt het College in een Plan van Aanpak voor om deze medewerkers een gemeenschappelijke teamleider te geven, en hen onder te brengen bij de Dienst Strategie en Support. Het College hoopte een en ander in korte tijd voor elkaar te kunnen krijgen, maar afgelopen september werd duidelijk dat ook de vakbonden dit plan als een reorganisatie beschouwen, hetgeen betekent dat de Centrale Medezeggenschapsraad (cmr) hiermee moet instemmen. Een hele opluchting voor cmr-voorzitter Claudia Tempels, die zich hardop afvraagt waar deze reorganisatie voor nodig is.

‘Ik heb daar nog steeds geen afdoende antwoord op gekregen. Tijdens de laatste cmr-vergadering gaf het College het voorbeeld van het “pijnpunt” dat de gesprekken met studenten niet overal op dezelfde manier worden geregistreerd. Maar daar hoef je geen reorganisatie voor te bedenken. Pas dan het systeem aan, of laat mensen daarover met elkaar in gesprek gaan, om afspraken te maken.’

Tijdens die vergadering waren ook een paar servicepuntmedewerkers aanwezig.

‘Servicepuntmedewerkers voelen zich sterk verbonden met hun domein. Ze hebben voortdurend contact met studenten en medewerkers; ze kennen ook iedereen. Natuurlijk mag die betrokkenheid geen reden zijn om niets te veranderen maar bedenk wel: het gaat om mensen, niet om poppetjes die je even een andere teamleider geeft die alles voor alle domeinen gaat aansturen. Zoiets moet zorgvuldig gebeuren. Wat je merkt is dat ze écht niet snappen waarom dit zou moeten. Ze voelen en vinden dat er niet naar hun argumenten geluisterd is, terwijl het plan al wordt uitgevoerd.’

Want ondertussen is er in maart al een teamleider aangenomen…

‘Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Wij als CMR wisten toen nog nergens van. Maar afgelopen vergadering hebben we het College toch wel heel duidelijk gezegd dat we dit, zogezegd, niet echt een goed plan vinden. Als blijkt dat er iets niet lekker loopt, dat verschillende medewerkers de informatievoorziening anders aanpakken, dan moet je het daarover hebben. Maar dan hoef je niet gelijk die medewerkers anders te organiseren.’

De reorganisatie is niet in stemming gebracht. Hoe nu verder?

‘We hebben afgesproken dat wij onze argumenten op papier gaan zetten, en ik denk dat het College zich gaat beraden. Als ze het huidige plan dan tóch in stemming brengen, dan weten ze wel wat daar uit zal komen.’ (MH)

Er is 1 reactie op “Verzet tegen reorganisatie servicepunten

  1. Gerda Groothuis schreef:

    Heel jammer dat dit zo eenzijdig belicht wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *