Anneke Smits: ’Ik hoop dat we de zachte stemmen gaan horen’

De CMR gaat onderzoek doen onder docenten over de Strategische Koers. Ze vraagt het College van Bestuur om dit samen uit te gaan voeren. Een goed initiatief, vindt ‘meedenker’ Anneke Smits.

Wat vinden docenten van de Strategische Koers en de manier waarop deze momenteel wordt uitgerold? Dat is wat de Centrale Medezeggenschapsraad graag wil weten en daarom wil ze nog vóór de zomer een onderzoek doen onder álle docenten. CMR-voorzitter Claudia Tempels zou dat het liefste doen samen met het College van Bestuur, en heeft dat ook aan het College voorgelegd, ‘maar we hebben nog geen reactie op ons verzoek.’

Anneke Smits, lector onderwijsinnovatie en ict, heeft voor de CMR een opzet gemaakt voor een survey om de meningen de peilen. Die zal bestaan uit een aantal stellingen die Smits ontleend heeft aan de reacties op het interview met CMR-voorzitter Claudia Tempels op WIN online. Een prima idee van de CMR, vindt Smits:

‘Ik denk dat het goed is dat het gesprek over de Strategische Koers openlijker gevoerd wordt.  Ik heb nu het gevoel dat er niet voldoende openlijk gesprek is binnen Windesheim over de effecten van de concrete uitwerkingen van de strategische koers. Docenten zijn zo druk met het onderwijs in de Corona-crisis dat met name zij niet voldoende stem lijken te hebben in het hele proces. Dat lijkt zich soms in een heel ander gremium af te spelen, terwijl docenten juist de spil zouden moeten zijn van onderwijsvernieuwing.  Daarom vond ik het mooi dat Claudia dat interview gaf, en daarom heb ik er ook persoonlijk op gereageerd. ‘

Komt daar niet gewoon een breed scala aan opinies uit?

‘Ik heb eerder, samen met anderen, drie surveys voor Windesheim uitgezet in verband met de covid-crisis. De uitkomsten daarvan hebben de grote collectieve kennis en creativiteit laten zien waarover we beschikken. Met name de open vragen leverde heel veel goede suggesties op. Dus één of meer open vragen zullen in deze survey zeker weer aanwezig zijn. En verder hoop ik dat de CMR en het CvB beide achter de survey gaan staan en zo helpen om alle docenten binnen Windesheim een stem te geven en de collectieve kennis en creativiteit aan te boren.’

Worden docenten onvoldoende gehoord, tot nog toe?

‘Concrete uitwerkingen van de Koers zouden in ieder geval minstens tot verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen moeten leiden voor het toekomstig beroep en persoonlijk functioneren. Het is belangrijk om van docenten te horen hoe dat dan precies zou kunnen. Zij hebben de expertise om zich daarover uit te spreken en om te vernieuwen/verbeteren in hun onderwijs. Innovatie in het onderwijs luistert altijd heel nauw en kan zowel tot verbeteringen als tot verslechteringen leiden die voor docenten begrijpelijk en voorspelbaar zijn. Innovatie begint bij de docent. ’

‘Wat de survey zou kunnen bereiken is dat we (na de luide reacties) ook de zachte stemmen eens horen. En dat kan alle kanten op gaan. Ik hoop dat we in beeld krijgen waar kansen, uitdagingen en zorgpunten liggen. Daarmee kunnen we CMR en CvB voeden in hun taak.’

Ondertussen blijft Tempels hopen dat de samenwerking met het CvB door kan gaan. ‘Zoals ik zei, we koersen op een peiling voor de zomer. En onze voorkeur gaat uit naar een peiling die we samen met het CvB uitzetten. Ons gezamenlijk belang zou wat ons betreft kunnen zijn dat we graag alle meningen in beeld willen brengen om zo te komen tot een gedragen voortzetting van de strategische koers, zowel inhoudelijk als tav de wijze van implementeren.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *