Open Brief van het College van Bestuur

Beste Claudia,

Het fundament onder de Strategische Koers, dáár moeten we het over gaan hebben”, dat is de oproep die je als voorzitter van de CMR, deze week doet via WIN. Die oproep komt op een goed moment, nu we in een fase komen dat alle opleidingsteams met de ambities uit de Strategische Koers aan de slag gaan. Als CvB gaan we graag op je uitnodiging in.

Vragen naar het fundament is vragen naar de bedoeling. Waarom kozen we in 2017 als ambitie een eigen leerroute voor elke student die persoonlijk, uitdagend en flexibel is? Why ook alweer?

Behoefte aan flexibiliteit

De eerste why heeft te maken met onze missie ‘inclusiviteit’. Inclusief zijn betekent dat we in het onderwijs niet alleen weten om te gaan met verschillen maar leren uitgaan van verschillen. We willen zoveel mogelijk recht doen aan het unieke talent van elke student. Dat betekent dat studenten kunnen variëren in vormen van onderwijs, in vormen van toetsen, in tempo én – als dat bijdraagt aan hun profilering op de arbeidsmarkt – ook kunnen variëren in inhoudelijke keuzes. Een onderzoek in 2018, waar meer dan 5.000 studenten van Windesheim aan deelnamen, toonde aan dat er onder studenten een duidelijke behoefte is aan meer flexibiliteit in bijv. werkvorm, studiebegeleiding, toetsing, tempo of vakkenpakket. De collega’s van het experiment Flexibel Deeltijd leerden ons dat nu juist het werken met leeruitkomsten de mogelijkheid geeft om studenten te laten variëren in onderwijsvormen en toetsvormen. Maar ook dat er met leeruitkomsten ruimte ontstaat om studenten uit verschillende opleidingen in multidisciplinaire groepen en/of in de praktijk te laten samenwerken om hun leeruitkomsten aan te tonen.

Over de grenzen

De tweede why heeft te maken met de ontwikkelingen in het werkveld. Terecht stel je dat we de verantwoordelijkheid hebben om professionals op te leiden die het werkveld nodig heeft. Wij zien dat dat werkveld zich in toenemende mate richt naar de grote transitie-opgaven van onze tijd (zie o.a. de metanalyse van de VH). Die vraagstukken zijn complex en multidisciplinair waarbij de innovaties vaak plaatsvinden op de snijvlakken van traditionele sectoren. Onze lectoren weten er alles van. Van hbo-geschoolden wordt bij uitstek een bijdrage aan deze innovaties verlangd. Dat veronderstelt dan wel dat ze  bijvoorbeeld hebben leren werken in multidisciplinaire teams. Niet zelden vertalen die maatschappelijke ontwikkelingen zich ook in nieuwe beroepen die traditionele sectoren overstijgen. Zo komen bewegen, gezondheid, welzijn en voeding bij elkaar in de transitie naar preventie en gezondheid. Het relatief nieuwe portfolio dat hogescholen aanbieden aan Ad’s en Masters is bijvoorbeeld opvallend vaak sector-overstijgend. Er zullen kortom in toenemende mate studenten en professionals zijn die juist aan professionele identiteit en profilering winnen door zich te bekwamen op het grensvlak van verschillende vakgebieden. Over de grenzen van onze bestaande opleidingen en domeinen heen.

Van ‘zorgen voor’ naar zorgen dat’

De derde ‘why’ heeft te maken met dat andere trefwoord uit onze missie ‘duurzaam’. Duurzaam opleiden betekent dat we professionals opleiden die weerbaar en wendbaar zijn op de toekomstige arbeidsmarkt. Een voorwaarde daarbij is het kunnen nemen van regie over het eigen leren. Professionals van morgen zullen een Leven Lang moeten Leren&Ontwikkelen. Natuurlijk is niet elke student van 17 of 18 jaar al direct in staat om die regie te nemen (hoewel we de vernieuwing in het VO niet moeten onderschatten) maar op zijn minst moet onze ambitie zijn dat elke student bij het verlaten van Windesheim geleerd heeft om die regie wel te nemen. Dat veronderstelt professionele begeleiding, een pedagogische relatie en bekwame vakdocenten. Maar dan wel met de eigen regie van de studenten voor ogen. Of zoals onze collega’s uit G&W het zeggen: de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Eigen regie betekent overigens fundamenteel iets anders dan wat jij noemt ‘een persoonlijke opleiding bij elkaar shoppen’ of ‘maximale keuzevrijheid’. Als hogeschool bewaken we niet alleen de kwaliteit en het niveau, maar ook de samenhang van de vakken die leiden tot het uiteindelijke diploma. Met open oog voor de hierboven geschetste ontwikkelingen in het werkveld.

De Strategische Koers geeft de richting aan, het werken met leeruitkomsten stelt de gezamenlijke taal en kaders vast en samen met de vernieuwde digitale infrastructuur maakt dat voor studenten flexibiliteit en eigen regie mogelijk. Flexibilisering kan nu eenmaal niet zonder een bepaalde mate van standaardisatie in taal en in manier van organiseren. Het zijn de opleidingsteams die op dat gezamenlijke speelveld bepalen wat de inhoud wordt. Zij geven door het vernieuwen en ontwikkelen van het curriculum, door studentbegeleiding, door de verbinding met praktijkgericht onderzoek en in dialoog met het werkveld invulling aan de WHY. Dat is de klus waar we samen met de CMR en heel veel collega’s in 2017 aan zijn begonnen en waar we de komende jaren samen voor staan. In het belang van onze studenten en het werkveld.

Hartelijke groet,
het College van Bestuur,
Inge Grimm en Henk Hagoort

Het interview met Claudia Tempels lees je hier.
De reacties op het interview met Claudia en de open brief van het cvb lees je onder dit bericht.

Er zijn 1 reacties op «Open Brief van het College van Bestuur»

  1. Jasmijn schreef:

    Mij overtuigt het niet. Wil wel eens zeggen dat ik het best asociaal vind wat er gebeurt. Wij krijgen geen basisbeurs meer, er zijn allerlei bedragen vrijgekomen voor het onderwijs en de bestuurders van Windesheim denken dit maar vrij te kunnen uitgeven aan dingen waar de meerheid niet op wacht. Flexibiliteit? Hoor ik klasgenoten nooit over. Persoonlijke aandacht of zoiets: is er al genoeg. Uitdagend onderwijs? Nou, gewoon je studie doen naast je werk, corona en gezeik in projectgroepjes is echt al uitdagend genoeg hoor. Docenten die kennis van zaken hebben en gewoon dingen uitleggen, oefenen en zo worden ondertussen alleen maar schaarser. Vooral leren van elkaar en reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling en waarden, aaaaarghh… En maar inleidende boekjes voorschrijven. En wij maar presentaties maken. Mijn studiejaren zien ondertussen van al het geld niets. ik zou dat onderzoek dus wel eens willen zien. Laat eens een docent onderzoek hiernaar kijken. Ik schat in dat de vragen zo algemeen zijn dat je nooit tegen zou zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *