Zeer weinig incidenten met beveiligers

Ondanks dat de beveiligers op de campus dagelijks zo’n honderd mensen aanspreken die zich niet houden aan de Corona-maatregelen of het rookverbod, is het aantal incidenten waar moet worden ‘opgeschaald’ zeer laag.

Dat zegt coördinator regulatie Wouter de Haas, die de beveiligers aanstuurt samen met hoofd bedrijfshulpverlening Willem Hendrik ten Berge. “Eigenlijk zijn we heel tevreden. De Windesheimers houden zich heel goed aan de regels. De beveiligers krijgen relatief weinig klachten terwijl ze de hele dag mensen aanspreken”, aldus De Haas. “De afgelopen toetsweken zijn er bijvoorbeeld 27.000 toetsen op de campus gemaakt, in die tijd hebben we maar drie klachten af moeten handelen. Ons doel is om een discussie met een lach op te lossen in plaats van directief.”

Door de ruit

De beveiligers komen in actie als mensen geen mondkapje dragen of zich niet houden aan de anderhalve meter én als ze roken op de campus (het landelijke rookverbod voor hogescholen werd in augustus ingesteld). Ze controleren buiten bij de ingangen en de looproutes in de gebouwen, in de lokalen gaan ze alleen naar binnen als ze door de ruit zien dat de regels niet worden nageleefd.

Windesheim huurt de beveiligers in bij beveiligingsbedrijf Bloemink. Om duidelijk te maken dat ze er meer zijn om te helpen dan om te handhaven, worden naast beveiligers ‘Corona-coaches’ ingezet. Op de Zwolse campus maakt dagelijks een team van zes coaches en beveiligers rondes door de gebouwen.

Vergeten

Ze spreken mensen aan, leggen de regels uit en wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. De Haas: “In de meeste gevallen is de ‘overtreding’ gewoon een kwestie van vergeten. Vooral studenten komen snel te dicht bij elkaar als gevolg van hun normale sociale gedrag. Als een Coronacoach zegt dat ze eraan moeten denken, dan pakken ze dat bijna altijd goed op. Soms krijgen de coaches zelfs positieve reacties, bijvoorbeeld van mensen die blij zijn dat er op hun veiligheid wordt gelet.”

Het aantal incidenten dat hoger opliep is volgens de coördinatoren op twee handen te tellen. Een paar keer bleef iemand hardnekkig weigeren om een mondkapje te dragen. Ongeveer tien keer escaleerde een gesprek waarbij de Corona-coaches om een identiteitsbewijs moesten vragen of een foto van de situatie moesten maken. In zeven van die gevallen werd De Haas, de leidinggevende of de opleidingsdirectie erbij gehaald om de kwestie uit te praten. Slechts twee maal werden beelden van de beveiligingscamera’s achteraf teruggekeken, eenmaal om te bewijzen dat niet de Corona-coach maar iemand zelf begon met agressief gedrag.

Rokers

Opvallend is dat het bij alle geëscaleerde gevallen ging om docenten of medewerkers. De Haas: “Een paar vinden blijkbaar dat ze de Corona-coaches mogen negeren, dat zijn met name rokers die telkens weer op dezelfde plek terugkomen. Daaronder is één docent die regelmatig op het plein bij de hoofdingang een sigaret opsteekt en liefst nog wat rokende studenten uit zijn klas meetrekt. De coaches moeten elke keer opnieuw met hem in discussie.”

De medezeggenschapsraad wilde onlangs weten hoe ver de Corona-coaches eigenlijk mogen gaan, als ze een overtreder in het vizier hebben. Mogen zij ook mensen ‘volgen’ via de beveiligingscamera’s van Windesheim?

Ten Berge: “Nee, we volgen niemand om te controleren of die zich aan de regels houdt en we kijken de beelden ook niet terug om te zien of we iets gemist hebben. Volgens de huisregels mag dat wél, maar alleen als we strafbare feiten verwachten. Met het terugkijken zijn bijvoorbeeld diefstallen opgelost, ook er is wel eens iemand uit de dagopvang gevolgd die telkens voor overlast zorgde.”
De beveiligingscamera’s en het zogenoemde ‘wifi-dashboard’ van Windesheim mogen alleen bekeken worden door een van de drie dagcoördinatoren. Zij begeleiden de coaches bij hun rondes en sturen hen zo nodig naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn of drukte wordt verwacht.

Handhavingsinspecteur

Ten Berge: “We snappen dat er discussie over regels is. Maar gelukkig kunnen we bijna iedereen goed uitleggen dat dit alles nodig is in deze bijzondere situatie. Windesheim mag alleen open blijven als we zorgen dat de regels nageleefd worden, dat is afgesproken met de gemeente. De campus krijgt daarom wekelijks bezoekjes van de politie of een handhavingsinspecteur die wil weten of we dit ook echt doen.”

Er zijn 2 reacties op «Zeer weinig incidenten met beveiligers»

 1. harald de vries schreef:

  Jammer dat WIN in dit geval niet aan wederhoor doet en de onjuiste voorstelling van zaken van de heer De Haas klakkeloos overneemt. De ene docent in kwestie die regelmatig op het plein bij de hoofdingang een sigaret zou opsteken, doet dit namelijk niet op het plein maar op de stoep voor de school naast de rijbaan, zijnde de openbare weg. Dit was al in de eerste lesweek duidelijk maar toch weigert de heer De Haas zijn militie te instrueren dat het rookverbod alleen op het terrein van Windesheim van kracht is en niet op het terrein van de gemeente.

  Harald de Vries,
  Docent SW

  1. Ronald Uittenbroek schreef:

   Hallo Harald,
   Als lid van de werkgroep rookvrije campus ben ik wel heel blij te lezen dat het inderdaad niet gaat om de hoofdingang. Dat zou wat zijn!
   Tegelijk is er kennelijk nog ontduidelijkheid over grenzen (in brede zin). Aanleiding
   en bedoeling van de rookvrije Campus ligt in het toewerken naar een rookvrije generatie. Ihkv zien roken doet roken, zou ik graag met je in gesprek gaan en verkennen of, en hoe we elkaar hierbij kunnen helpen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *