‘Pilot proctoring vereist geen instemming CMR’

Het College van Bestuur van Windesheim heeft voor de pilot met online proctoring, die in november van start gaat, geen instemming nodig van de Centrale Medezeggenschapsraad. Dat constateert het College in zijn antwoord op schriftelijke vragen van de CMR.

De vraag of instemming vereist was, rees tijdens het CMR-vergadering van 1 oktober. In het antwoord verwijst het College naar het medezeggenschapregeling. Daarin is geen sprake van een algemeen instemmingsrecht op een pilot of experiment.

Instemmingsrecht

De CMR beschikt over een instemmingsrecht in het geval van ‘deelname aan onderwijskundige projecten en experimenten’. Dit betreft, aldus het College, projecten of experimenten die door anderen zijn geïnitieerd en waaraan Windesheim deelneemt.

De CMR zegt dat zij instemmingsrecht heeft omdat de pilot een wijziging van de OER betreft. Het College bestrijdt dit en stelt dat online proctoring valt onder de reeds in de OER vastgelegde mogelijkheid dat een student thuis een toets thuis mag maken. De daarbij gehanteerde wijze van surveilleren (hét punt van discussie bij online proctoring) wordt daarbij niet genoemd.

Van Engelshoven

Er is, constateert het College ‘geen noodzaak om de OER – of een van de regelingen die deel uitmaken van de OER – te wijzigen.’ De CMR verwees in zijn vraag aan het College van Bestuur expliciet naar een opmerking van minister Van Engelshoven.

De bewindsvrouw zei dat onderwijsinstellingen ‘in deze bijzondere tijden’ de OER mogen aanpassen ‘naar eigen inzicht’,  maar dan ‘uiteraard met inachtneming van de rol van de medezeggenschap.’ Maar een dergelijke aanpassing is volgens het College hier dus niet aan de orde.

Er zijn 2 reacties op «‘Pilot proctoring vereist geen instemming CMR’»

  1. D. Hendriksen schreef:

    Volgens de regeling moet de cmr instemming geven op regelingen die gaan over de privacy. Wat de cvb dus eigenlijk nu indirect zegt, is dat voor de pilot niets geregeld hoeft te worden qua privacy? Daarnasat is het ook vreemd dat een cvb die vol is van een inclusieve samenleving nu zich op de regels beroept. Dan zou je toch samen willen optrekken als het gaat over een vorm van een toetsing waarbij sommige studenten door hun thuisomstandigheden mogelijk op achterstand komt te staan? Helemaal nu andere hogescholen (Fontys bv) wel de cmr betrekken. Maar ok dan.

  2. Patrick Smit schreef:

    Voor wie doen we eigenlijk die Pilot proctoring? Volgens mij proberen we uit te vinden wat en hoe de mogelijkheden zijn om toetsing op afstand mogelijk te maken voor die studenten die geen privacy bezwaren hebben. Je zou kunnen zeggen dat de Pilot proctoring een verkenning is naar een service voor studenten die daaraan wel wensen deel te nemen om zo o.a. reisbewegingen verder te beperken. Bovendien zo denk ik, als we een pilot doen, maakt dit ook mogelijk concreter te praten over de eventuele implicaties zonder dat op voorhand het al nodig is om vanuit (theoretische) principes te reageren.

    Let wel: ook ik ben (uiteraard) van mening dat we zorgvuldig moeten omgaan met privacy kwesties. Maar laten we eerst eens kijken welke eventuele kwesties er dan spelen en op basis van die concrete kwesties onze positie(s) bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *