Met een salto het bosmeer in

Al het onderwijs wordt anders. WIN vroeg vier docenten om in de glazen bol te kijken. De eerste bijdrage is van Biek Leissner.  Zij heeft er vertrouwen in dat haar Calo-collega’s alternatieven kunnen verzinnen voor bestaande lesmodules. Maar ze heeft minder vertrouwen in goed onderwijs, zowel op de Calo als op heel Windesheim, als we het bij  online onderwijs houden.

In Duitsland mogen ze weer voetballen, maar als ik 20 kilometer ten westen van Emmerich woon, dan mag het niet. Tijdens de wedstrijd mag ik wel een schouderduw uitdelen en iemand tackelen, maar geen ‘high-five’ geven in de kleedkamer. Kinderen tot 18 jaar mogen in Nederland wel voluit trainen, ook in de meeste contactsporten, maar op school moeten ze op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dus ook bij het binnen gymmen. Buiten sporten mag weer wel, maar wedstrijden buiten of binnen in competitieverband, doet er niet toe, mogen niet worden gespeeld. Dat zal dan wel met de binnenruimte te maken hebben zult u denken, maar in het basisonderwijs heeft menig school het zo geregeld dat de vaste groepen alleen met de eigen groep pauze hebben in de buitenruimte, en niet gemengd met andere groepen. Luc kan daardoor niet met zijn vriendje Sem uit de parallel-klas spelen, maar na 15.00 uur dan weer wel, als school voorbij is. Samenhang? Contact en Verbondenheid? Gemeenschap? Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat contact vooral mag in de buitenruimte en in niet officieel georganiseerde kaders, mits we niet met te veel mensen tegelijk iets organiseren. Bovendien mogen we niet ouder zijn dan 18 jaar, want dan moeten we wel 1,5 meter afstand bewaren, of naar Duitsland verhuizen en gaan voetballen. Wel op hoog niveau dan, hè. U snapt het al, dit heeft invloed op het onderwijs op de Calo, maar eigenlijk op onderwijs in de brede zin van het woord. Er is echt wel een oplossing te vinden voor het zwaaien aan de ringen. In het uiterste geval hang ik een ringenstel in de bomen vlakbij een bosmeer. Dan laat ik de helft één voor één een 2-tellenritme opstarten, vervolgens de zwaai vergroten en op het omkeerpunt in de voorzwaai gaat deze student met een schitterende salto af, zo het bosmeer in. Daar waar de andere helft aan het oefenen is met de borstcrawl en het elkaar opduiken nadat ze in de algenbrij bijna zijn gestikt. Met atletiek ga ik speerwerpen in de Oostvaardersplassen, want mijn achtertuin is te klein en het gaat tenslotte om ‘het raken van de speer op een dusdanige wijze dat deze met optimale snelheid een zo groot mogelijke afstand weet te overbruggen’.

Maar voor de betere studenten moet er een extra uitdaging komen en dan is mikken op bewegende doelen wel een hele mooie, en ik heb gehoord dat er daar een grazersoverschot is, dus dat komt goed uit. Kortom, ik denk dat er op de Calo genoeg creatieve geesten rondlopen die goede oplossingen weten te bedenken en die waarschijnlijk nog een stuk haalbaarder zijn dan de voorbeelden hierboven geschetst. Waar ik me meer zorgen over maak is het onderwijs op heel Windesheim. Iets met doeldomeinen van onderwijs en zo. Ik ben zo benieuwd hoe u het er de afgelopen maanden vanaf heeft gebracht, met name op de doeldomeinen socialisatie en subjectificatie? Is het nog een beetje gelukt? Heeft u nog goede tips? Of bent u net als de meesten van ons genadeloos gestrand bij kennisoverdracht en kwalificatie? Bij onderwijs dat iets is tussen de leraar die info zendt (info die overigens overal vrijelijk op Google toegankelijk is), en een student of anonieme groep op ‘mute’ met de camera’s uit? Ja? Hoe ging het van en met elkaar leren? Hoe heeft u een goede discussie op gang gebracht en geleid? Hoe heeft u ze in de kritische beroepscontext kunnen begeleiden? Emergent onderwijs tot stand gebracht? Urgentie tot leren gekweekt, anders dan dreigen met studievertraging? Hun beroepsidentiteit gekoppeld aan hun talenten? Gezorgd dat er ‘alignment’ is tussen hun denken, voelen en handelen in de praktijk? Heeft u dialogen kunnen genereren in een betekenisvolle setting, zodat studenten zich tot waarde(n)volle professionals konden ontwikkelen? Ik ben nog zoekende, maar ik hoor het graag en houd me aanbevolen voor tips…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *