Maatwerk is het nieuwe ‘normaal’

Er gaat veel veranderen bij de opleiding HBO Rechten in Almere. Volgens opleidingscoördinator Sonia Bagga moet het mogelijk zijn om van de crisis een  win-win-situatie te maken.

Hoe de situatie er na de zomer uitziet, weten we nog niet helemaal. Wij staan wel voor een enorme verandering. Vanaf september start er een nieuwe lichting eerstejaars, en dan zal ook het merendeel van het onderwijs online gaan plaatsvinden. De grootste ingreep bij onze opleiding is dat we enkele vakken die we voorheen gaven, nu worden samengesteld uit één of meer leeruitkomsten die integraal worden getoetst. Daarbij respecteren we de 1,5 meter richtlijn. Tachtig procent van het onderwijs zullen wij online gaan aanbieden. Bij de opleiding HBO Rechten hebben we een groot, enthousiast en vooral jong team. Mijn constatering is dat er binnen het team nog niet zo heel veel ervaring aanwezig is met betrekking tot het online lesgeven. We waren hier voor de coronacrisis al voorzichtig over aan het nadenken, maar deze ongekende situatie heeft dat natuurlijk enorm versneld. We moesten bijvoorbeeld alternatieve toetsvormen bedenken en de tentaminering voor sommige vakken omgooien. Dan moet je als docent toch heel anders gaan denken. En ja, vooral voor beginnende docenten is dit hartstikke lastig. Ineens worden er heel andere skills van hen verwacht. Veel – startende – docenten zijn nog zoekende. Er is natuurlijk al veel op dit gebied ontwikkeld, en we kunnen veel leren van collega’s uit Almere en in Zwolle. Kortom, sommigen bloeien op dankzij deze uitdaging en anderen… daarvan zie ik dat ze nog in de ‘overlevingsstand’ staan. Hoe zal dat straks met de studenten zijn? Studentenwelzijn zal nog belangrijker worden. We zullen de studenten continu goed in de gaten moeten houden, dat is zeker. En dan vooral letten op studenten die ‘onzichtbaar’ dreigen te worden. Voor veel van onze studenten is de thuissituatie zodanig dat “rustig thuis studeren” erg lastig is. Dat soort zaken moeten we als opleiding signaleren, oppakken en het bespreekbaar maken. Daarom hebben we ook besloten dat het projectonderwijs, de studentbegeleiding en vaardighedenvakken fysiek en op locatie zullen plaatsvinden. Voor studentsucces is het juist van groot belang dat er bij aanvang meteen aandacht is voor studentbinding. Ik denk dat als ons onderwijs écht goed stáát, dit de (onnodige) uitval zal reduceren. Overigens ben ik altijd al een optimist geweest en ik denk dat we hier een win-win situatie van kunnen maken. Onze taak is het opleiden van waardevolle, kritische professionals in een voortdurend veranderende samenleving. Naar mijn mening hoeft de crisis de kwaliteit van het onderwijs niet aan te tasten. Komend studiejaar ligt er dan ook een leuke uitdaging voor de opleiding HBO Rechten. Voor mij persoonlijk is de uitdaging om het hele team daarin mee te nemen. Ik kijk er naar uit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *