Werkdruk is iets verminderd

Het gaat iets beter met de werkdruk onder docenten en medewerkers van Windesheim. De druk is iets verminderd en het personeel waardeert het werk bij Windesheim met een 7,7.

Dat blijkt uit het tweejaarlijkse werkbelevingsonderzoek, waarvan de resultaten onlangs bekend werden. De werkdruk is licht verbeterd ten opzichte van 2017, maar nog altijd hoger dan gemiddeld in Nederland. Hoge werkdruk is al jaren een probleem voor de hele onderwijssector en Windesheim is daar geen uitzondering op.

De gemiddelde tevredenheid van het personeel ging omhoog van 7,5 naar 7,7. Windesheim scoort daarmee boven het landelijk gemiddelde en boven het gemiddelde in de onderwijssector.

De verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen zijn dezelfde als twee jaar geleden. De werkdruk blijft hoog, ondanks de lichte verbetering. Een van de oorzaken is het gevoel dat het werk nooit af is. Wel wordt er nu meer balans ervaren tussen werkplezier en werkdruk.

Ook de ontwikkelmogelijkheden voor personeel zijn nog steeds een verbeterpunt. Een derde van de medewerkers geeft aan dat de mogelijkheden op het punt van loopbaanontwikkeling beperkt zijn.

Een ander knelpunt is, net als in 2017, de communicatie. De ervaring is dat belangrijke informatie niet tijdig wordt gedeeld of geduid en niet doordringt in de hele organisatie. Het bestuurscollege heeft laten weten deze signalen serieus te nemen: “We geven dit onderwerp aandacht bij de verdere implementatie van de strategische koers. En er is een multidisciplinaire werkgroep verandercommunicatie gestart om op dit punt een verbeterslag te maken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *