José Mens interim-manager bij domein Bewegen & Educatie

José Mens, tot 2012 directeur HR op Windesheim, keert voor één jaar terug op de campus. Ze wordt per 1 oktober interim-manager van AVO, Pabo en TL. Nadat ze Windesheim verliet, werkte ze als zelfstandige; met interim opdrachten in het primair en voortgezet onderwijs, en het HBO.

Mens wordt de opvolger van Peter de Haan, die deze zomer betrekkelijk onverwacht Windesheim verliet. De officiële mededeling hierover vermeldde slechts dat ‘onder zijn leiding is gezocht naar samenwerking met andere partners waar dat mogelijk was en zijn innovatieve concepten gestart, die aansluiten bij de maatschappelijke vraag om meer en andere leraren, zoals het Teacher College en trajecten voor zij-instromers.’

De mededeling vervolgt: ‘Dit zijn initiatieven die regionaal en landelijk veel waardering krijgen.’ Maar dan: ‘In goed onderling overleg hebben we besloten om deze zomerperiode afscheid te nemen.’ Domeindirecteur Bert Meijer, om een toelichting gevraagd, liet weten dat De Haan en hij het hierbij wilden laten.

José Mens zal gesprekken voeren met iedereen binnen AVO, Pabo en TL, waarbij de focus ligt ‘op het verkennen van de ambities met betrekking tot samenwerking binnen de RVE en met het werkveld en ideeën over de aanpak die hierbij past en werkt.’ De zoektocht naar vormen van samenwerking, gericht op een innovatieve lerarenopleiding, is duidelijk nog volop gaande.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *