Switchen moet gewoon worden

De problemen zijn in kaart gebracht, en de ‘startthermometer’ hangt klaar. Onder leiding van Riejet Nijdam wordt hard gewerkt om switchen (binnen Windesheim overstappen op een andere opleiding) met ingang van het nieuwe schooljaar vlot te laten verlopen.

Switchen moet komend schooljaar al veel gemakkelijker gaan – gaat dat lukken?
‘We zijn vorig jaar begonnen met vaststellen wat nu eigenlijk de doelgroep is. Wie willen er switchen? Wat zijn dat voor studenten? Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Daarnaast hebben we de belangrijkste organisatorische “drempels” die switchen lastig maken in kaart gebracht. Inmiddels zijn de switch coördinatoren aan de slag gegaan en we hebben voor heel Windesheim een “werkschema” opgesteld op basis waarvan die coördinatoren switchers kunnen adviseren en begeleiden. Verder hebben we op basis van de drempels die we hebben gesignaleerd, het directieteam adviezen en voorstellen gedaan die het switchen een stuk makkelijker moeten maken. En nú worden deze voorstellen in de domeinen verder uitgewerkt. Dus ja, dat moet lukken’

Hoe ontdekt je studenten die stiekem twijfelen aan hun keuze?
‘Uit ons onderzoek onder twijfelaars en studenten die met hun studie waren gestopt, blijkt dat ruim de helft van hen al twijfelde over hun keuze bij aanvang van de studie. Dat is een heel belangrijk gegeven; dat geeft aan dat vroegsignalering heel belangrijk is. Wat we willen is dat die twijfelaars zich beter bewust worden van hun twijfel en daarom gaan we voor álle studenten vanaf komend schooljaar gebruik maken van de “startthermometer”. Dat is een door Fontys ontwikkeld instrument waarmee studenten inzicht krijgen in hoeverre ze ‘op hun plek’ zitten. Dat gaan studenten straks doen in de derde of vierde week, wanneer ze al een goede indruk hebben van de door hen gekozen studie. Als een student op dat moment “hoog scoort” op die thermometer én wel een idee heeft welke andere studie hij of zij zou willen doen, dan kan de switch coördinator samen met de student aan de slag. Voor studenten die geen helder idee hebben wat ze willen, komt er een programma dat we voorlopig ‘Wat is jouw talent?’ hebben genoemd. Dat duurt een paar weken en bestaat uit workshops, meelopen bij opleidingen, coachingsgesprekken, tests, meelopen met een stagiair van een andere opleiding een breed palet aan activiteiten om de keuze helder te krijgen.’

En dan snel switchen?
‘We hebben nu met het DT afgesproken dat een student die in periode 1 wil switchen, gewoon moet kunnen overstappen. In periode 2 geldt “zoveel mogelijk”, wat in dat geval maatwerk zal vragen. Voor wat betreft periode 3, dan is switchen natuurlijk heel lastig, maar de opleidingen zijn nu aan het nadenken over aparte onderwijsvormen en programma’s die het mogelijk maken om toch alvast een begin van een overstap te maken.’

Wat voor overstappen kunnen we verwachten? Wat zie je nu al?
‘Als het om de opleiding zélf gaat, zien we dat de meeste switches plaatsvinden bínnen de domeinen. Tussen de domeinen komt minder vaak voor, al zie je daar wel interessante stromen ontstaan. Zo zien we bijvoorbeeld dat social work en HRM in de top drie staan van opleidingen waarnaar studenten zouden willen switchen. Wat ons opvalt is dat er ook switchers zijn van bachelor naar associate degree en van voltijd naar deeltijd.’

Wordt switchen straks heel gewoon?
‘Eigenlijk zien we dat switchen de “hefboom” wordt naar het doel van de Strategische Koers: minder onnodige uitval, en gepersonaliseerd, flexibel onderwijs. Daarvoor moet het ook een nieuw imago krijgen. Switchen is geen pleister op de wonde; we moeten het ook niet associëren met falen. Switchen moet gewoon worden, een onderdeel van het studiekeuze proces om de juiste studie te vinden.’ (MH)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *