Extra geld voor lerarenopleidingen

Het bestuurscollege heeft bijna twee miljoen gereserveerd voor de innovatie van de lerarenopleidingen.

Het domein Bewegen & Educatie kampt al jaren met structurele tekorten. De oorzaken zijn divers. De lerarenopleidingen zijn relatief klein (en daarmee relatief duurder) en het domein kent een relatief grote instroom van onbekostigde studenten. Domeindirecteur Bert Meijer kwam daarom onlangs met een ‘Maatschappelijke business case Educatie’ waarin hij zich sterk maakte voor investeren in innovatie. De landelijke lerarenopleidingen staan voor een grote uitdaging omdat het vak van leraar weinig aantrekkelijk is geworden en er een groot tekort aan leraren dreigt te ontstaan. Meijer stelde voor extra middelen vrij te maken voor het innoveren van de bachelordeel van de AVO- en BO-opleidingen. Dat voorstel is door het College overgenomen en vastgelegd in de Kadernota 2020, welke binnenkort ter goedkeuring aan de Centrale Medezeggenschapsraad zal worden voorgelegd. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen. Daarnaast krijgt het domein nog een half miljoen extra op grond van andere beleidskeuzes van het College.  Deze gelden gaan naar de Master EN en het lectoraat innovatie en ICT, dat zich overigens richt op onderwijsinnovatie in heel Windesheim. (MH)

You may also like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *