Experiment met afschaffen van bindend studieadvies kan doorgaan

Medezeggenschap gaat op het nippertje akkoord

De experimenten met het Bindend Studieadvies, een lang gekoesterde wens van het College van Bestuur, mogen doorgaan. De Centrale Medezeggenschapsraad ging gisteren (18 april) tijdens een extra vergadering akkoord.

Eerder overleg hierover, op 11 april, moest worden afgebroken omdat de partijen niet tot elkaar kwamen. Het ooorspronkelijke plan van het College (Windesheimbreed afschaffen van de BSA en vervanging door een niet dwingende ‘hoofdfasenorm’ van 45 studiepunten) was gedurende de afgelopen maanden al teruggebracht tot een voorstel om alleen bij domein BMR een experiment aan te gaan met het afschaffen van het bindend advies, waarbij de hoofdfasenorm 54 punten blijft.

De CMR legde op de 11e april echter de eis op tafel dat niet de Deelraad van BMR maar de verschillende Opleidingscommissies van BMR hierover het instemmingsrecht zouden moeten krijgen. Dit om er zeker van te zijn dat de opleidingen zelf ook écht achter de experimenten staan. Het College kon toen echter niet akkoord gaan, een dergelijke verschuiving van het instemmingsrecht ging haar te ver.

De CMR had de daaropvolgende dagen gebruikt om zich nader te informeren binnen de organisatie, zo vertelde voorzitter Cor Niks. En kon nu alsnog akkoord gaan met het instemmingsrecht van de Deelraad over de experimenten. (De Opleidingscommissies hebben en houden trouwens wel hun instemmingsrecht over bepaalde inhoudelijke onderdelen van de OER.)

De Raad stelde nog wel een aantal voorwaarden. De experimenten blijven beperkt tot de opleidingen van BMR (met uitzondering van het WHC, dat in een eerder stadium liet weten niet geïnteresseerd te zijn). Voor nieuwe experimenten moet het CvB opnieuw instemming vragen aan de CMR en tevens vroeg de Raad om een tussentijdse evaluatie. Het bestuurscollege kon hiermee akkoord gaan.

Daarmee kwam een einde aan een maandenlang voortslepende discussie. En dat was geen week te vroeg. Het College vroeg de CMR om mee te werken aan een zeer snelle afronding van in elk geval het opleidingsdeel van het OER, zodat dit komende dinsdag al aan de domeinen kan worden uitgereikt. Daar zit men, aldus het College, om dit document te springen, om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de voorbereidingen van het experiment voor het komende schooljaar. (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *