Richting geven

We krijgen steeds beter zicht op de gevolgen van de strategische koers die het Bestuurscollege aan het uitrollen is. In het ‘Plan Kwaliteitsafspraken 2019 – 2024 Hogeschool Windesheim’, dat reeds besproken is met de Centrale medezeggenschapsraad, beschrijft het zijn doelen en voornemens voor de invulling van deze kwaliteitsafspraken. Op pagina 7 lezen we: Wij vergroten de flexibiliteit in ons onderwijs zodat iedere student keuzes kan maken in inhoud, vorm, tijd en plaats van onderwijs en daarmee meer regie krijgt op zijn of haar eigen leerroute. Hiermee stimuleren wij studieplezier en studiesucces.

Okay, ik ben erg voor studieplezier, studiesucces en eigenaar worden van je eigen leerproces, maar ik vind het de verkeerde route wanneer studenten al direct bij aanvang van hun studie een eigen afslag mogen kiezen. Goed opleiden gaat in mijn ogen alleen lukken wanneer studenten zich laten invoegen in onze onderwijsgemeenschap en vervolgens ideeën ontwikkelen over de routes die hier gelopen kunnen worden.

Zijn docenten dan niet langer eigenaar van hun opleidingsproces? Zij zijn immers de professionals die in samenspraak met het werkveld een steeds vernieuwend en betekenisvol onderwijs- en onderzoeksprogramma aanbieden. Zij geven richting en inhoud aan de studie. In hun opleidingsprogramma treden studenten een bijzondere wereld binnen, waarin ze worden uitgedaagd om te ontdekken en te leren. Daar liggen geen paden, die door elke student kunnen worden platgetreden en waarlangs ze eigenzinnig kunnen shoppen en switchen. Goed onderwijs is niet eenduidig studentgericht, maar juist ook wereld- en omgevingsgericht. De route die de studenten gaan afleggen, moet ergens over gaan en naar kwalificering leiden.

We gaan toch niet voor elke student verschillende wegen van duizenden (wellicht miljoenen) euro’s flexibel asfalteren, zodat we na een aantal jaren erachter komen dat ze door dit warrige wegennet de hoofdroute niet meer zien? Laat studenten daarom eerst invoegen, vervolgens hun weg zoeken en wij geven zo goed en deskundig mogelijk richting aan. Opleiden is ambachtelijk werk, dat in zijn afstemming op het werkveld meanderend meegaat in een veranderende samenleving. Uitvoegen doen studenten pas wanneer ze startbekwaam zijn!

Herman Verveld
is docent sociale wetenschappen aan de calo

Er is 1 reactie op “Richting geven

  1. Fred Dijk schreef:

    Mooi en netjes verwoordt Herman. Het beeld van zap-onderwijs krijg ik maar niet van mijn inwendige netvlies.
    Evenzo galmen woorden door mijn hoofd die met diepe menselijke behoeftes te maken hebben, die in de nieuwe onderwijsvisie m.i. ontbreken: bescherming, begrenzing, een eigen plek.
    We spreken elkaar wel weer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *