SB-ambassadeur spil in studentbegeleiding

Windesheim overweegt in alle domeinen studentbegeleidingsambassadeurs aan te stellen, waardoor een hogeschoolbrede leergemeenschap voor studiebegeleiding ontstaat.

Het idee staat in het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024, dat op 28 maart besproken wordt door de centrale medezeggenschapsraad. Belangrijk onderdeel daarin is meer en betere begeleiding van studenten. Zo komen er meer decanen, gaan ouderejaars eerstejaars coachen en wordt de studentbegeleiding bij de opleidingen opgeschaald. Onderdeel van dat laatste is de komst van ‘SB-ambassadeurs’.

De meeste opleidingsdomeinen hebben al studentbegeleiderscoördinatoren of vergelijkbare sleutelfuncties. Die worden nu dus benoemd tot ‘ambassadeur’. Als aanspreekpunt gaan de ambassadeurs samen met alle betrokkenen op het gebied van SB een netwerk en een domein-overstijgende leergemeenschap vormen.

‘De ambassadeur draagt bij aan het ontwikkelen van een cultuur waarin studentbegeleiding prioriteit heeft, waarin we kleinschaligheid rondom de student nastreven en waarin we met elkaar delen hoe we studenten zo goed mogelijk kunnen begeleiden’, aldus het voorstel van het bestuurscollege.

Het studiesuccescentrum gaat hierin een belangrijke rol spelen. “Door regelmatig in gesprek te gaan, good practices uit te wisselen en te sparren over hoe we SB nog beter kunnen organiseren, zorgen we voor ontwikkeling in verbinding met de eigen opleiding en over de grenzen van het eigen domein”, zegt Elske Siemonsma, teamleider van het studiesuccescentrum. “Nu studenten meer hun persoonlijke leerroute gaan vormgeven is het belangrijk dat we een eenduidig beeld van de begeleiding hebben, zodat de student zich ook thuisvoelt binnen de hele hogeschool.” (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *