Plezier nieuwe speerpunt in werkdrukbeleid

Het bestuurscollege vindt dat het werkplezier van docenten en medewerkers verhoogd moet worden, zodat de personeelsteams minder snel last hebben van een hoge werkdruk.

Windesheim wil binnenkort een nieuw beleid vaststellen om werkdruk tegen te gaan. Een en ander moet nog in overleg met de medezeggenschapsraad worden vastgesteld. Centraal in de nieuwe aanpak van het bestuurscollege staat een nieuwe ‘5-sterren aanpak voor gezonde werkdruk’, ontwikkeld door P&O. Daarin is het werkdruk verlagen geen doel op zich maar komt de nadruk te liggen op het verlagen van ongezonde werkdruk die bijvoorbeeld verzuim, fouten en oververmoeidheid met zich meebrengt.

P&O wil werken met het ‘ergo-balans-model’ waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ‘energiegevers’ en ‘energievreters’. Opvallend is de grote nadruk op de energiegevers en op het positieve in plaats van het negatieve bij de bestrijding van werkdruk. Hoe kun je de energiegevers vergroten of toevoegen? En hoe kun je de energievreters aanpakken of accepteren?

Het idee is dat alle resultaatverantwoordelijke teams van Windesheim nog dit voorjaar hun energiegevers en energievreters in kaart gaan brengen en vervolgens gaan nadenken over wat moet worden aangepakt om balans te herstellen. Als kapstok worden daarbij tien veelvoorkomende thema’s met betrekking tot werkdruk gehanteerd, plus de ‘mindmap werkdruk’ die Windesheim in 2015 opstelde. Een projectgroep van HR-adviseurs moet de teams daarbij gaan begeleiden.

De centrale medezeggenschapsraad heeft in een eerste reactie laten weten dat ze in het nieuwe beleid meer concrete maatregelen wil zien die de werkdruk verlagen. (EM)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *