“Voor de student die interesse heeft in oosterse culturen.”

Selin Kasapoglu, de voorzitter van de nieuwe Turkse multiculturele studentenvereniging  Hemdem pleit voor meer verbinding onder studenten met verschillende achtergronden.

Hoe is Hemdem ontstaan?
De bestuursleden kennen elkaar van de middelbare school en via via. Nu studeren we allemaal wat anders en we zochten naar een manier om ons te verenigen. We zijn  multicultureel en dat willen we uitdragen door leuke activiteiten te organiseren waar iedereen aan mee kan doen. We merkten in onze omgeving dat ook andere studenten met andere achtergronden behoefte hebben om samen te komen en zich te verenigen. Wij hebben daar op ingespeeld door een studentenvereniging op te richten voor studenten van verschillende achtergronden uit Zwolle en de regio. We streven naar een inclusieve samenleving.

In hoeverre is het belangrijk om jullie Turkse kant te uiten?
We hebben allemaal een Turks-Nederlandse achtergrond maar dat betekent niet dat we een uitsluitend Turkse vereniging zijn. We zijn er voor elke student die het leuk vindt om zich te verdiepen in oosterse culturen. Onze vereniging is meer exotisch.

Bij de eerste  activiteit, een karaokeavond, kwamen ook Nederlanders en Georgiërs. De taal is bij ons geen issue. We spreken Nederlands, Turks en als we een internationale gastspreker willen uitnodigen zal de presentatie in het Engels zijn. De taal hoeft geen belemmering te zijn om lid te worden. We hopen juist dat meer Nederlandse studenten lid willen worden zodat we van elkaar kunnen leren en kennis en ervaringen kunnen delen. Over politiek, religie of seksualiteit praten we binnen onze vereniging niet. Iedereen moet zijn of haar identiteit kunnen uiten en vriendschap staat bij ons voorop. De Islam hoort bij onze identiteit maar we willen dat niet opleggen aan anderen.  Maar het lijkt ons bijvoorbeeld wel leuk om tijdens de Ramadam samen met alle leden een iftar te organiseren, of hapjes uit te delen op Windesheim tijdens het Suikerfeest.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Op dit moment hebben we tweeëntwintig leden. Onze droom is om qua ledenaantal groter te worden. We willen leuke activiteiten organiseren zoals netwerkbijeenkomsten, gastcolleges maar ook samen eten en we willen graag een voetbaltoernooi organiseren onder alle Zwolse studentenverenigingen. Een eigen fysieke plek op Windesheim zouden we ook gaaf vinden; dan richten we een kamer of lokaal in tot een echt Turks theehuis waar studenten en docenten tussen de colleges door naartoe kunnen om samen thee te drinken.

Het algmeen bestuur van s.v. Hemdem bestaat uit studenten Selin Kasapoglu, Merve Üzum, Melise Özbay, Merve Melis Torun, Ajda Aleyna Torun, Seyfullah Kafali en Büsra Nur Özyurek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *