Afschaffen BSA van de baan

‘Niet het juiste middel tegen uitval’

  • Het voorstel om het Bindend Studieadvies (BSA) geheel af te schaffen, is definitief afgewezen door de centrale medezeggenschapsraad.
  • Het is onduidelijk of de Onderwijs- en examenregeling nog anderszins kan worden aangepast.

Het bestuurscollege wilde een geheel andere regeling dan de BSA, waardoor eerstejaars die minder dan 54 punten halen niet meer konden worden weggestuurd. In plaats daarvan wilde het college een regeling met een ‘hoofdfasenorm’ van 45 studiepunten, waarbij geen dwingende adviezen meer werd gegeven.

Vorige maand liet voorzitter Cor Niks van de centrale medezeggenschapsraad (cmr) al in een interview in de win’ weten dat de raad het plan onverstandig vond. Vorige week werd duidelijk dat het college de raad niet kon overtuigen. “We vinden het net als het college heel belangrijk om onnodige uitval terug te dringen. Maar we zien het afschaffen van de bsa niet als de juiste knop om aan te draaien”, aldus Niks.

Het nee van de raad zou vooral gebaseerd zijn op de vele bezwaren vanuit de hogeschool. Niks: “Er is nu geen draagvlak voor deze wijziging van de Onderwijs- en examenregeling. Docenten maar ook studenten zien duidelijke voordelen van een strenge BSA. Je wilt studenten kunnen wegsturen die nauwelijks punten halen.” Mogelijk ziet de raad het wel zitten als bepaalde opleidingen een experiment aangaan met het loslaten of aanpassen van de bsa-norm, mits die duidelijk maken hoe ze daarmee onnodige uitval tegengaan.

Collegevoorzitter Henk Hagoort was zichtbaar teleurgesteld bij het nee van de raad, vooral omdat tot de laatste minuten van de vergadering onduidelijk bleef of die zich misschien toch over de streep liet trekken. “Ik vind dit jammer… en daar laat ik het nu bij.”

Half maart komen de partijen bijeen voor een informeel overleg, om te kijken of er toch nog wijzigingen in de Onderwijs- en examenregeling (OER) mogelijk zijn. Of dat nog op tijd gaat lukken voor de nieuwe OER van 2019-2020 is de vraag, omdat de communicatie over het nieuwe studiejaar nu al van start gaat.

Tijdens de vergadering kwam nog niets concreets op tafel om via een andere maatregel de uitval (nu 35 procent van de eerstejaars) tegen te gaan. Kan de cmr zich misschien vinden in het terugbrengen naar een lagere BSA-norm van bijvoorbeeld 50 punten, wat Windesheim tot 2013 had? De huidige norm van 54 punten wordt immers door velen als erg hoog ervaren.

De reacties op het ‘nee’ van de cmr bestaan in ieder geval voornamelijk uit opluchting dat het afschaffen niet doorgaat. Zoals van calo-docent Fred Dijk: “Een BSA benoemen als het afwijzen en wegsturen van studenten is een misvatting, een BSA kan heel goed beschermend en begrenzend zijn naar een student.” (EM)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *