CMR wil bsa niet afschaffen

Raad maakt zich sterk voor behoud van ‘dwingend advies’.

 • Het college van bestuur wil naar een regeling waarbij geen enkele student wordt weggestuurd.
 • Cor Niks, voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad (CMR), vindt dat plan onverstandig.

Een formeel voorstel van het College heeft voorzitter Cor Niks nog niet gezien. De vlak voor de vorige CMR-vergadering door het College geleverde tekst (‘Een alternatief voor de BSA’) kan hij slechts typeren als: ‘een praatstuk’. Maar als het uiteindelijke voorstel daar sterk op gaat lijken, maakt Niks duidelijk, dan ligt de CMR dwars.

 Het College wil van een ‘dwingend’ naar een ‘dringend’ studieadvies. De CMR heeft de meningen hierover gepolst, van de opleidingscommissies, de deelraden én studenten. Niks: ‘We kregen te horen: behoud de mogelijkheid studenten weg te sturen. Dat vindt het overgrote deel van de leden van de opleidingscommissies en de deelraden. En dat geldt ook voor de CMR.’

De CMR heeft een alternatief. Niks: ‘We kunnen leven met een norm van, zeg, 45 punten. Maar daarbij moeten studenten wél bepaalde essentiële modules gehaald hebben. Vakken die echt onmisbaar zijn om verder te studeren en iets zeggen over het beroepsperspectief/geschiktheid. Zit een student beneden de norm én heeft hij een van die essentiële modules niet gehaald, dan moet een opleiding volgens ons in staat zijn om een dwingend studieadvies te geven. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat als een student die modules wél heeft gehaald, zij of hij de rest van zijn studie ook wel zal halen.’

Maar wat is er tegen het idee van het College? ‘Het leidt tot een forse groei van het aantal studenten tijdens eerstejaarsvakken, en dus vollere klassen. En wanneer studenten jarenlang mogen ‘doormodderen’ ontstaan er na vier, vijf jaar grote financiële problemen.’ Niks vindt dat doormodderen niet ‘fair’ ten opzichte van de student. ‘En het is nu zo dat als je niet voldoet aan de BSA, en je kunt goed uitleggen hoe dat kwam, je altijd naar de examencommissie kunt stappen en een extra jaar kunt krijgen. Met andere woorden, dat wat het College wil bereiken, dat kan nú al.’

Het wachten is nu op het formele voorstel. ‘Als dat in de lijn ligt van het ‘praatstuk’ dat we hebben ontvangen, kunnen we stellen dat de CMR daar géén instemming aan zal verlenen. En dan zullen we met ons tegenvoorstel komen.’

Het idee ‘niet dwingend maar dringend’ is een belangrijk onderdeel van het voornemen dat Windesheim geen studenten ‘onnodig’ weg zal sturen, een kern van de Strategische Koers. Kan het nog van tafel? Niks: ‘Ik vind Henk Hagoort een hele goede collegevoorzitter: oprecht, een man met visie die staat voor zijn zaak. Maar in deze vind ik hem te ambitieus. Hiermee  kunnen we niet instemmen. En de inzet is te belangrijk. Hier gaan we voor staan.’ (MH)

Er zijn 4 reacties op «CMR wil bsa niet afschaffen»

 1. Cor Niks schreef:

  CMR wil bsa niet afschaffen, enige nuancering.

  In het artikel “ CMR wil de bsa niet afschaffen” in de Win van donderdag 7 februari kan de indruk zijn ontstaan dat de CMR al vooruitloopt op de besluitvorming rondom de bsa. Dit is zeer zeker niet het geval, de CMR is in afwachting van het definitieve voorstel m.b.t. de bsa. Pas dan zal duidelijk worden wat de CMR vindt van het dan gepresenteerde voorstel. Ook daarna kan er pas besloten worden om wel of niet met het voorstel in te stemmen.
  Het voorbeeld dat door mij als voorzitter wordt aangehaald in het artikel, waar o.a. een norm van 45 punten wordt genoemd als mogelijk alternatief, is slechts één van de mogelijke scenario’s die in de raad ter sprake zijn gekomen zijn. Dit is dus uitdrukkelijk niet een vaststaand standpunt van de raad.
  Afhankelijk van het verloop van de discussie over de afschaffing van de bsa met het CvB en de uitkomst van deze discussie zal de raad net als anders komen met haar feedback, wijzigingsvoorstellen en wellicht met een alternatief of alternatieven.

  Cor Niks,
  Voorzitter CMR Windesheim

 2. Mo schreef:

  Hogeschool Utrecht 1e hogeschool die ingestemd heeft op dringend studie advies ipv dwingend.
  Volgt Windesheim?

  De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 7 februari ingestemd met de Onderwijs- en Examenregeling 2018-2019 en dus ook met het nieuwe ‘dringend studieadvies’ naast het bestaande bindend advies.

  https://trajectum.hu.nl/voorstel-soepeler-studieadvies-bij-eerstejaars/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *