In Memoriam Ralph Scheurwater

15 januari 1959 – 31 december 2018

Op oudejaarsdag is overleden onze docent en collega Ralph Scheurwater. Ralph was al geruime tijd ziek en kwam in het afgelopen schooljaar niet meer op school omdat zijn gezondheid dat niet toeliet.
Ralph was als parttime docent sinds 2010 aan onze opleiding verbonden. Daarnaast werkte hij fulltime als leraar en zingevingscoördinator aan CSG Noordik te Almelo. Ook gaf Ralph op zijn tijd Bijbelstudies, lezingen: van “het joodse karakter van de evangeliën” tot “Zappen door de Talmoed” en kerkdiensten op zondagen.

Ralph herinneren we ons aan zijn gulle lach, zijn vriendelijkheid, zijn creativiteit, zijn collegialiteit en oog voor de student. Hij leverde een bijzondere bijdrage aan ons onderwijs en aan het middelbaar onderwijs waaraan hij verbonden was en aan het vak godsdienst in bredere zin.

Ralph vertelde verhalen en had een luisterend oor voor vele verhalen die aan hem gedurende zijn leven verteld zijn. Ralph woonde in het verhaal en wist zich deel van het grote Verhaal. Vele studenten en leerlingen kregen door hem liefde voor Bijbelse verhalen en leerden iets meer verstaan van het verhaal van God met mensen.

We missen hem in ons team en onze opleiding.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie en we wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de studenten en collega’s van de opleidingen Theologie & Levensbeschouwing, Marchien Timmerman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *