Teachers College trekt nationale belangstelling

De Onderwijsraad riep onlangs op tot een ‘ontschotting’ van de opleidingen. Begin komend jaar komt minister Van Engelshoven van OCW naar Windesheim om te zien hoe die uitdaging hier wordt opgepakt. Andere hogescholen weten de weg naar Zwolle (en Almere) inmiddels te vinden.

Het Teachers College bestaat uit twee fasen. De freshmanfase duurt anderhalf jaar. Daarbij lopen de studenten elke week een dag stage op een basisschool, en een dag in het voortgezet onderwijs. Pas daarna moeten ze kiezen: ga ik verder op de PABO of op een van de lerarenopleidingen, of een combinatie van beide? Dat laatste kan ook. Dan start de craftsman fase, van tweeënhalf jaar. Daarin gaan ze zich vakinhoudelijk specialiseren, maar de persoonlijke ontwikkeling gaat ook door. Want de nadruk ligt niet alleen op vakinhoudelijke kennis maar ook op die persoonlijke ontwikkeling, zo benadrukt docent Alwin Truin: ‘Studenten moeten zichzelf doelen kunnen stellen en leren hoe ze die kunnen omzetten in een concrete aanpak. Die vakinhoudelijke én persoonlijke ontwikkeling, die lezen we af uit de portfolio’s die ze regelmatig moeten inleveren.’

Het Teachers College sluit aan bij recente ontwikkelingen in het onderwijs. Zo is er de laatste jaren veel belangstelling voor de ‘10-14 scholen’,voor kinderen van tien tot veertien jaar. Truin: ‘Zo ontstaat er meer aandacht voor de individuele kwaliteiten van de leerlingen.’ Er zijn momenteel twaalf van dergelijke scholen. In Zwolle is er een; in Almere moet er ook een komen.Het Teachers College is daar nauw bij betrokken. Studenten hebben in Zwolle geholpen bij het ontwerpen van het onderwijs, en ze lopen er nu ook stage.

Het werkveld is tevreden over de afgestudeerden, aldus Truin: ‘Wat ik hoor is dat onze studenten initiatief nemen, kritisch kunnen denken en de wil hebben om zich te ontwikkelen – en dat ook kunnen onderbouwen.Studenten zullen, denk ik, vooral zeggen dat de opleiding heel intensief is.’

Anne Baudine van Vaals zit inmiddels in de craftman-fase. Ze ontdekte het Teachers College op de site van Windesheim – en was meteen verkocht: ‘De pabo leek me leuk maar ik wilde misschien ook geschiedenisdocent worden. Bij het TC kon ik mijn keuze nog even uitstellen en meteen ervaring opdoen. Al snel leerde ik dat niet elke onderwijsvisie goed bij je past. Ook leerde ik veel door verschillende vakken les te geven. Uiteindelijk is het geschiedenis geworden.’ En was het intensief? ‘Het eerste jaar niet; ik was op het VWO wel wat gewend. Wat ik níét gewend was waren de lange dagen, op verschillende locaties studeren en stage te lopen. En structuur miste ik ontzettend. Dus ik moest leren om te gaan met onzekerheid en dát vond ik intensief.’

De recente druk om het pabo- en lvo-onderwijs te reorganiseren heeft er toe geleid dat dat andere hogescholen in de rij staan om het ‘Zwolse model’ met eigen ogen te aanschouwen: ‘De afgelopen tijd zijn al heel wat delegaties hier op bezoek geweest om te zien hoe wij het onderwijs hebben georganiseerd. En je ziet ook dat hier binnen Windesheim het onderwijs van de lerarenopleidingen én van de pabo in onze richting aan het groeien zijn.’ (MH)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *