Extra uren voor medezeggenschapsraad

Verdubbeling kost Windesheim jaarlijks 90.000 euro.

  • Cmr-leden krijgen voortaan geen 4 maar 8 uur per week voor hun werkzaamheden.
  • De vergoeding is uitgebreid omdat de raad meer verantwoordelijkheden heeft gekregen.

De urenverhoging voor leden van de centralemedezeggenschapsraad (cmr) komt voort uit een sectorakkoord, waar afgesproken is dat studenten van grote hogescholen 8 uur per week gefaciliteerd moeten krijgen. Het bestuurscollege en de raad zijn het eens dat ook voor personeelsleden de 4 uur per week moet worden verdubbeld naar 8. De uitbreiding voor de twintig cmr-leden gaat met terugwerkende kracht in per 1 september 2018 en kost Windesheim 90.000 euro extra per jaar.

Cmr-voorzitter Cor Niks: “Uit een inventarisatie van onze taken bleek dat het huidige aantal uren bij lange na niet de werkzaamheden dekte.De halve dag per week ging al bijna op aan vergader- en overlegtijd, dus bijvoorbeeld lezen van stukken of contact houden met de achterban moest vaak tussendoor of in de vrije tijd gebeuren.”

Dankzij de wet versterking bestuurskracht hebben medezeggenschapsraden sinds vorig jaar meer verantwoordelijkheid, inspraak en rechten. Zo beslist de raad mee over de besteding van de leenstelsel-miljoenen. De extra uren zijn nodig om serieus te kunnen meedoen aan het vormgeven aan die gelden, aldus Niks. “Er zijn meer overlegmomenten over onderwijskwaliteit bijgekomen, die we nu in werktijd kunnen gaan uitvoeren in plaats van op onze vrije dagen.”

De cmr hoopte aanvankelijk nog extra uren te krijgen voor de vier leden van het dagelijks bestuur (db). Ze stelde dat ook de uren van voorzitter Cor Niks en vice-voorzitter Janet Brijder opgehoogd zouden moeten worden, van 16 naar 20 per week. En de uren van voorzitter Myriam Hop envice-voorzitter Vera Mulder van de studentgeleding zouden omhoog moeten van 8 naar 12 per week. Maar het bestuurscollege vindt dit niet nodig omdat de totale pot nu al flink wordt opgehoogd met bijna 3000 uur.

“We handhaven de bestaande afspraak dat het dagelijks bestuur 1,2 fte krijgt, dus 1991 uur voor de vier db-leden samen”, aldus collegevoorzitter Henk Hagoort. “Als je dat door vieren deelt, is dat nog steeds meer dan de 332 uur die we voor gewone leden uitbetalen. Je kunt afspreken dat gewone leden voortaan meer werk uit handen moeten nemen van het dagelijks bestuur. Maar je kunt ook besluiten om de gewone leden minder extra uren te geven en het dagelijks bestuur wat meer.” De cmr nam die suggestie over en gaat de beschikbare uren onderling zo verdelen, dat er toch wat meer bij het db terecht komen. De gewone leden krijgen voortaan 7,3 uur per week, Niks en Brijder 18,7 uur en het studenten-db 10,7 uur per week. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *