Her-certificering BKE van de baan

Het bestuurscollege ziet af van de eis dat docenten elke zeven jaar hun Basiskwalificatie Examinering (BKE) moeten her-certificeren. Opnieuw het reeds behaalde diploma doen wordt dus niet verplicht gesteld. De centrale medezeggenschapsraad vond de verplichte her-certificering onnodig omdat het diploma door de jaren niet veranderd is. Ook het Domeinoverstijgend examencommissie-overleg kan zich vinden in het schrappen van de hercertificering, maar het vindt toetsdeskundigheid wel een aandachtspunt. Verder is afgesproken dat nieuwe docenten twee jaar de tijd krijgen om hun BKE te halen. (EM)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *