Meevaller over 2018

Windesheim lijkt af te stevenen op een meevaller van meer dan vijf miljoen euro in het financieel resultaat over 2018. Het extra geld wordt waarschijnlijk opzij gezet voor renovatie.

Dat vertelde Inge Grimm van het bestuurscollege aan de centrale medezeggenschapsraad. De grootste meevaller in de prognoses komt door een hogere rijksbijdrage uit Den Haag van bijna vier miljoen euro, dankzij het hogere aantal studenten (waardoor het marktaandeel van Windesheim is gestegen) en een onverwacht hoge compensatie van de cao-stijgingen.

Ook geeft Windesheim dit jaar anderhalf miljoen minder uit voor de gebouwenfinanciering en btw. Nog een keer anderhalf miljoen extra is afkomstig uit het contractonderwijs. Tenslotte valt de post (b)ww-uitkeringen 1 miljoen lager uit, doordat mensen eerder aan het werk komen.

Windesheim heeft door de sluiting en renovatie van gebouw X echter ook te maken met extra kosten, in totaal 4,5 miljoen euro, waarvan 2,5 miljoen voor 2018. Grimm: “Deze meevallers komen nu heel goed uit.”

Dit jaar kunnen niet alle vacatures worden ingevuld. Het college heeft het hele jaar al extra aandacht voor het invullen van de fte’s, aldus Grimm. “We zien dat teams soms vacatures niet invullen en kiezen voor andere oplossingen, bijvoorbeeld bij Techniek. De aandacht voor het invullen van de vacatures heeft alles te maken met de wens om de werkdruk niet te laten oplopen.”

De medezeggenschapsraad vroeg of er voor 2018 of voor komend jaar een paar miljoen extra kunnen worden begroot. Grimm: “Het extra geld geeft meer lucht, maar betekent niet dat er voor volgend jaar extra geld is. Om het geld weer aan het vermogen te onttrekken zouden we een min-begroting voor 2019 moeten maken. Maar na een aantal jaren verlies is het niet verkeerd dat ons eigen vermogen weer wat groeit, omdat we ook plannen hebben voor de renovatie van de gebouwen B en C.” (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *