Medezeggenschapsraad buigt zich over dbu’s

De centrale medezeggenschapsraad en de deelraden gaan onderzoek doen naar de docentbelasting-uren.

Directe aanleiding hiervoor is de onrust die vóór de zomervakantie ontstond binnen het domein gezondheid en welzijn, over het aantal dbu’s dat docenten van de nieuwe opleiding social work kregen. Te weinig, vonden ze zelf, om hun taken goed te verrichten. CMR-voorzitter Cor Niks: ‘We besloten actie te ondernemen maar we hebben het onderwerp breder getrokken. Het dbu-vraagstuk maakt, wat ons betreft, onderdeel uit van het probleem van de stijgende werkdruk. En daarvan hebben we als cmr eerder al gezegd dat het een essentieel onderdeel wordt van de medezeggenschap.’

‘We hebben de deelraden gevraagd om een aantal mensen af te vaardigen die daar verder over gaan praten. Eerst moeten we de huidige systematieken van de verschillende opleidingen en domeinen in kaart brengen. Kijk, verschillen zijn onvermijdelijk maar er bestaan toch ook vakken die goed vergelijkbaar zijn, en dan kun je eens kijken: krijgen docenten ongeveer hetzelfde aantal dbu’s? Zo niet, waarom niet?’

Standaardisering, één systematiek voor heel Windesheim, lijkt hem onmogelijk én ongewenst. ‘Ik denk dat je veel docenten op die manier onrecht aandoet. Wellicht zou je een minimum kunnen afspreken waar een docent “recht” op heeft en waar de student natuurlijk ook beter van wordt. Of we spreken een zekere range af waarbinnen het aantal uren mag variëren.’

Niks zou graag zien dat er aan het eind van het eerste semester de dbu-systematieken in kaart zijn gebracht. ‘En dan komt de vraag: wat gaan we hiermee doen?’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *