Tekort 2019 gedekt uit spaarpot

Door diverse omstandigheden rond de overheidsfinanciering verwacht Windesheim in 2019 eenmalig een tekort van twee miljoen euro, de jaren erna verwacht de hogeschool juist wat ruimer uit te komen.

Daarom heeft het bestuurscollege besloten om de twee miljoen uit de eigen reserves te halen, om te voorkomen dat Windesheim nieuwe bezuinigen moet doorvoeren. “Ook omdat de werkdruk onder docenten als stevig ervaren wordt, willen we geen dip laten ontstaan”, zei het college aan de medezeggenschapsraad bij de bespreking van de Kadernota.
De werkdruk loopt ook op omdat vacatures moeilijk vervuld kunnen worden. Sinds januari wordt volop gestuurd om vacatures in te vullen en zo de werkdruk te bewaken, meldt het college.
Na de bespreking heeft de raad aangedrongen om over werkdruk een extra alinea in de Kadernota op te nemen, om achteraf toetsbare verbeteringen te kunnen waarnemen. Het college wil aan de nota toevoegen dat de domeinen in hun jaarplan en begroting aangeven welke actie zij rond het thema werkdruk willen doen en welke ondersteuning zij teams daarbij van plan zijn aan te reiken. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *