Medezeggenschap tegen verplichte hercertificering bke

De centrale medezeggenschapsraad wil dat het bestuurscollege afziet van de eis dat docenten elke vijf jaar hun Basiskwalificatie Examinering (BKE) moeten her-certificeren.

Alle Windesheimdocenten die optreden als examinator moeten over het BKE-certificaat beschikken. Maar vorig jaar besloot het bestuurscollege daar aan toe te voegen dat een BKE-cursus (ofwel de Senior Kwalificatie Examinering) elke vijf jaar opnieuw moet worden gedaan. De centrale medezeggenschapsraad (cmr) is daar niet blij mee. Cmr-voorzitter Cor Niks stuurde vorige maand een advies om van deze eis af te zien. “Her-certificering binnen vijf jaar is geen landelijke verplichting, Windesheim is waarschijnlijk de enige die deze eis heeft bedacht. Docenten die al eerder scholing deden zien geen wijzigingen. Dan zou zo’n tijdrovende exercitie alleen maar onvrede brengen en kost de hogeschool nodeloos veel geld. Wij stellen daarom voor om vormen van bijscholing alleen te verplichten bij wijzigingen van de BKE.” De raad heeft over de kwestie contact gehad met de vakbonden, die vinden dat de cmr instemmingsrecht heeft over het besluit.

De cmr wil verder dat nieuwe docenten twee jaar de tijd krijgen om hun BKE te halen, om te voorkomen dat ze geen aanstelling krijgen zonder certificaat. Inmiddels is het college met de cmr in gesprek over aanpassing van de eisen. (EM)

Er zijn 1 reacties op «Medezeggenschap tegen verplichte hercertificering bke»

  1. Lubke van 't Hul schreef:

    Dank CMR, voor dit standpunt. Het CvB moet zijn/ haar oor eens te luister leggen over het effect van deze BKE-tijdsinvestering. Er gaat een onderzoek plaatsvinden naar hoe docenten de afgelopen BKE ervaren. Als men dan toch EBP wil werken zou ik zeggen: wacht dat onderzoek eens af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *