Declaraties bestuursbeurs komen boven de twee ton

Het extra geld dat bestuursstudenten vorig jaar kregen via de aangepaste regeling profileringsfonds, blijkt nog hoger dan verwacht.

Eerder dacht het bestuurscollege dat de aangepaste beurzen de hogeschool een ton extra zouden gaan kosten. Maar deze week werd bekend dat vorig jaar 227.000 euro aan de studenten is uitbetaald, terwijl dat in de oude regeling slechts 64.000 euro per jaar was, een overschrijding van bijna 160.000 euro.

Vroeger kregen alle bestuursleden van kleine en grote studie- en studentenverenigingen duizend euro per jaar van Windesheim voor het uitvoeren van hun bestuurstaken. Door de gewijzigde regeling konden zo’n zestig bestuursleden van de twaalf erkende studie- en studentenverenigingen veel meer geld declareren wanneer ze veel leden hadden, tot 5100 euro per jaar.

Het college constateerde ‘een onverwachte en onbedoelde forse overschrijding van het budget’ en heeft de regeling laten aanpassen. Met ingang van september is er een maximum aan het totale budget. Het onderscheid met hogere vergoedingen voor verenigingen met veel leden blijft gehandhaafd maar de jaarlijkse vergoedingen kunnen voortaan evenredig lager uitpakken. Dit maximum totaalbudget zal dit najaar door het college worden vastgesteld bij de begroting voor 2019.

Daarnaast zijn in de nieuwste Regeling Profileringsfonds extra voorwaarden geformuleerd waaraan verenigingen moeten voldoen als de besturende studenten aanspraak willen maken op de beurs. Zo moet uit de jaarverslagen blijken welke activiteiten georganiseerd worden en of er voldoende studerende (betalende) leden zijn. Daarbij tellen donateurs en ereleden niet mee. Het voldoen aan de voorwaarden wordt gecheckt door een speciale commissie Profileringsfonds. (EM)

Lees ook: ‘Bestuursbeurs geen vetpot’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *