Bestuursbeurs geen vetpot

Studenten die bestuurswerk doen houden meestal geen tijd over voor een bijbaantje. Daarom is de bestuursbeurs van Windesheim (duizend tot vijfduizend euro per jaar) hard nodig, vindt Stefan Petter.

Als bestuurslid van het SOOZ en als oud-bestuurder van Gumbo Millennium heb ik volgens de Regeling Profileringsfonds van Windesheim recht op een bestuursbeurs. Een financiële verademing voor mij, maar voor veel studenten een grote ergernis. ‘Biersubsidie’ is een term die vaak genoemd wordt. Medestudenten lijken niet te snappen waarom wij bestuurders zo ‘veel’ geld moeten krijgen.

In een bestuursfunctie – ook binnen studentenverenigingen – gaat veel tijd zitten. Waar andere studenten een bijbaantje hebben om financieel rond te komen, heb ik daar tijdens mijn bestuursperiodes simpelweg niet de tijd voor gehad. Aan mijn bestuursfunctie binnen de studentenvereniging was ik ongeveer 8 tot 12 uur per week kwijt. Uitgaande van het gemiddelde komt dat neer op 520 uur per jaar. In mijn eerste jaar ontving ik € 1000 voor mijn bestuursfunctie. Door een wijziging in het profileringsfonds waarbij rekening gehouden werd met het aantal leden van een vereniging was dit het tweede jaar € 2250. Dat komt neer op € 1,92 en € 4,33 per uur. Dit is ver onder het minimumloon van een 23-jarige. Geen vetpot dus, maar genoeg voor mij om maandelijks rond te kunnen komen.

“Maar waarom moet Windesheim dit dan betalen?!” Als kort antwoord: Omdat ze daartoe verplicht zijn (Artikel 7.51 lid 2a WHW). Daarnaast heeft ook Windesheim belang bij het bestaan van studie- en studentenverenigingen. Je hoort vaak dat het merendeel van de studenten (62%) prestatiedruk ervaart. Studieverenigingen kunnen hierin helpen door studenten hulp te bieden bij vragen omtrent de studie. Studentenverenigingen kunnen daarnaast zorgen voor een stukje ontspanning. Gumbo Millennium heeft bijvoorbeeld Gumbo Plaza, een lokaal (T2.55) dat is ingericht om bij te komen tussen de colleges door en om even stoom af te blazen.

Ik hoop dat studenten kunnen inzien dat een bestuursbeurs meer is dan alleen maar een ‘biersubsidie’. Het creëert de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, je netwerk te verbreden en je in te zetten voor Zwolle studentenstad.

Stefan Petter is student hbo-ict.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *