Nieuw lectoraat: actie tegen uitsluiting

De nieuwe lector ‘GGZ en samenleving’, Alie Weerman, wil een activistisch lectoraat. Samenwerking met de VU en ArtEZ moet gaan zorgen voor ‘creatieve kennisontwikkeling’.

Alie Weerman is benoemd tot lector ‘GGZ en samenleving’. Het lectoraat gaat zich richten op het persoonlijk herstel en het sociaal functioneren van mensen met complexe problematiek: een mix van psychiatrische en andere problemen. En dan vooral de verbinding tussen geestelijke gezondheidszorg en de bij dat herstel betrokken maatschappelijke organisaties.

Weerman beschouwt die verbinding als één van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: ‘Mensen met psychiatrische problematiek en verslaving worden niet meer zo snel opgenomen in een ggz-insteling. Zij worden vooral thuis behandeld en begeleid. Zelfregie staat voorop. En de begeleiding wordt niet alleen gedaan door ambulante ggz-teams en wijkteams maar ook door woningcorporaties, politie, kerken, buren, familie en naasten. Sociaal werkers kunnen hier goed werk doen. Maar het lectoraat richt zich ook op bijvoorbeeld verpleegkundigen. Er is zowel verbinding met de opleiding Social Work als met Verpleegkunde en andere opleidingen van Zorg & Welzijn.’

Weerman: ‘We willen tegenwicht bieden aan het soms doorgeslagen ‘eigen kracht’ denken en de gedachte dat empowerment en participatie een individuele krachtsinspanning is. Niet alles is maakbaar. Goede zorg kan ook omgaan met het niet-maakbare en met het tragische van het bestaan.’

Een grote rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen. ‘Dat klopt. Ervaringskennis wordt inmiddels erkend als onontbeerlijke bijdrage: het is kennis van binnen uit – uit de leefwereld – over het leven met armoede, schulden, verslaving, psychische stoornissen enzovoort. Deze kennis is aanwezig bij cliënten en familieleden maar ook bij professionele behandelaars en begeleiders. Windesheim leidt als enige hogeschool op voor het beroep ‘ervaringsdeskundige’ op bachelorniveau. Het lectoraat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze programma’s.’

Zien organisaties hun inbreng ook zo zitten? ‘We zijn met vijf grote regionale organisaties (waaronder Dimence en RIBW Overijssel en MEE) bezig om ervaringsdeskundigheid ruimte te geven. We houden van innovatie in de praktijk. Dat doen we bijvoorbeeld in projecten op het gebied van huiselijk geweld en vechtscheidingen.’

Weerman: ‘We zullen van ons laten horen binnen en buiten Windesheim, zoals met een Loesje-posterworkshop, nieuwsberichten, interactieve workshops, films, presentaties, tentoonstellingen en bijeenkomsten. We werken daarbij samen met de sociaal activistische tak van kunstacademie ArtEZ. Bij het uitbouwen van ‘arts based’ onderzoeksmethoden gaan we samenwerken met de afdeling Medical Humanities van het VU-medisch centrum. We maken ons sterk voor creatieve en kunstzinnige expressie als kennisontwikkeling.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *