Gezondheid en Welzijn slaagt voor accreditatie

De accreditatie van het domein gezondheid en welzijn, die kort voor de vakantie plaatsvond, is goed verlopen.

De definitieve schriftelijke uitslag moet nog komen, en zal naar verwachting ook een aantal punten bevatten waaraan het domein extra aandacht zal moeten besteden, maar de voorlopige (mondeling meegedeelde) uitslag is over all positief.

Niet alleen voor het management maar zeker ook voor de Deelraad is dat een zorg minder. De Raad had half februari in een brief zijn bezorgdheid geuit richting het managementteam (MT) over de toen ontstane bestuurscrisis binnen het domein. Ze vroeg zich daarin af of de onzekerheid en onveiligheid, zoals ervaren door de medewerkers, geen negatieve invloed zou hebben op de accreditatie. De voorlopige uitslag suggereert iets anders.

Het conflict tussen de Deelraad en het MT over de docent belasting uren (dbu’s) van de nieuwe opleiding social work heeft nog geen oplossing bereikt. Een onderzoekje, uitgevoerd door enkele medewerkers, liet zien dat er sprake lijkt te zijn van een forse krimp – en dus een forse taakverzwaring voor de docenten. Deelraadvoorzitter Frank Joustra benadrukt nogmaals dat de Raad geen fundamentele bezwaren heeft tegen het aanpassen van de dbu-systematiek. ‘Maar dat moet dan wél met instemming van de deelraad. Wij willen dan natuurlijk graag kijken wat de alternatieven zijn. Als er bezuinigd moet worden, gaan we dan snijden in onderwijs, in onderzoek – misschien minder innovatie? Daar willen we zicht op hebben, en we willen gesprekspartner blijven.’

Deze week is er opnieuw overleg over de zaak. Joustra: ‘Ik heb begrepen dat Ineke van der Wal een jurist en controller wil meenemen maar ik weet niet waarom. Strikt genomen hebben we niet met deze maatregel ingestemd, maar er wordt ondertussen wél mee gewerkt. Wat de deelraad betreft moeten we gezamenlijk een stap terug zetten, en opnieuw beginnen.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *