BMR lanceert ‘Business College’

Nieuwe opleiding moet studenten meer keuzevrijheid geven

Hbo, maar dan anders. Dat moet het Windesheim Business College gaan worden. Komend schooljaar kunnen veertig studenten van start gaan. De route ligt niet vast, het doel wél.

BMR-directeur Jolande Gomolka:  ‘Waar we ons vooral op richten zijn studenten die het ánders willen doen. Die op een andere manier kennis willen verwerven.’ Bedenkers van het WBC zijn Hans Baltjes en Steve Clemens. Er komt geen bijzondere selectie, legt Baltjes uit: ‘We zullen voor het College een variant ontwikkelen op de al bestaande studiekeuzecheck. Daarbij zullen we er vooral op letten dat studenten in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen. En we letten op de intrinsieke motivatie. Daar doet het Business College ook een appel op.’

Aan alle studenten wordt een ‘leercoach’ gekoppeld die gaat helpen bij het opstellen van hun leerdoelen en die de studenten begeleiden bij het achterhalen van wat ze uiteindelijk willen bereiken. Er wordt gestart met 4 fte. Anderhalve fte zal er dagelijks betrokken zijn bij het WBC; daarnaast is het de bedoeling dat er vijf leercoaches starten, elk voor een halve fte. Het College, vertelt Gomolka, kan dus een oplossing zijn voor studenten die nog niet weten binnen welke economische opleiding ze willen afstuderen: ‘De coach helpt de studenten actief om een leerroute uit te stippelen. Maar de student houdt zélf de regie. Studenten kunnen allerlei andere leervormen kiezen – bij een bedrijf, bij andere onderwijsinstellingen, of zaken als MOOCs – maar dat moet hij dan vervolgens zélf regelen.’ Daarnaast is het de bedoeling dat studenten deelnemen aan ‘hackatons’, bijeenkomsten waarbij ze in groepjes, onder hoge tijdsdruk, een oplossing moeten uitwerken voor een bepaald maatschappelijk of economisch vraagstuk.

De inhoudelijke vrijheid zorgt ervoor dat ook het studietempo een kwestie is van planning en afspraak. Baltjes: ‘Je kunt in een “nominaal”, zeg maar gewoon tempo studeren maar je kunt er voor kiezen om dat sneller  te doen toen, omdat je bepaalde onderdelen al denkt te beheersen. Dan vraag je eerder een tentamen aan. Maar je kunt er ook voor kiezen je studie te vertragen, omdat je bijvoorbeeld bepaalde onderdelen zó interessant vindt dat je je daarin eerst wilt verdiepen.’ Gomolka: ‘Als je reguliere vakken volgt, doe je de reguliere tentamens. Er zijn ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat je docenten uitnodigt bij het bedrijf waar je werkt voor een performance assessment. Maar er zijn altijd toetsen. En het is de bedoeling dat je je geleidelijk gaat voegen naar een van de uitstroomprofielen van de bestaande opleidingen. Het College biedt veel vrijheid, hopelijk veel blijheid – maar geen vrijblijvendheid.’ (MH)

Lees ook de opiniebijdrage van Steve Clemens: ‘Ontscholing, het mág gewoon’ en de opiniebijdrage van Sander Janssens en Frans Werkhoven: ‘De nieuwe kleren van de keizer’ 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *