‘Laat ze hun verhaal vertellen’

Lector sportpedagogiek Nicolette Schipper-van Veldhoven roept mensen die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie in de sport, op om zich te melden en hun ervaringen te delen.

Weten we iets van de omvang van het probleem?
‘Het gaat om 1 op de 8 kinderen, en daarbij is 80 procent jonger dan 16 jaar. We weten ook dat veel slachtoffers zich niet melden. Dat blijkt uit het grote verschil tussen de uitkomsten van prevalentie onderzoek onder de bevolking en het aantal de meldingen dat binnenkomt via het meldpunt. Uit de psychologie/psychiatrie is bekend dat er bij dit soort problemen ongeveer 90 procent van de slachtoffers geen aangifte doet of melding maakt.

Je wilt hun verhalen gebruiken voor preventie. Kun je dat toelichten?
‘We kunnen ze gebruiken om patronen te herkennen hoe daders te werk gaan. En verder, wat maakt dat juist déze slachtoffers ook slachtoffer werden? Hoe zag de context eruit waarin daders hun gang kunnen gaan en kunnen we dit doorbreken? Hebben slachtoffers naar de buitenwereld signalen afgegeven en kunnen we deze leren herkennen? wat doet hun omgeving? hoe reageert deze en is dit juist belemmerend of bevorderend? Wat zijn risico volle situaties en hoe kunnen we die vermijden? Wat geven slachtoffers zelf aan wat hun had kunnen helpen? Deze inzichten willen we gebruiken om opleidingsmodulen te realiseren én voor het ontwikkelen van preventieve maatregelen. En verder zou ik graag zien dat er een ‘erkenningsforum’ komt.’

Wat moet ik me daarbij voorstellen?
‘We weten dat sportbestuurders niet altijd even adequaat reageren, en hebben gereageerd op slachtoffers. Er sprake kan zijn van ontkenning dan wel wegkijken, mogelijk als een gevolg van handelingsverlegenheid. Dit is voor slachtoffers een dubbele traumatische ervaring. Als er geen aandacht is voor erkenning tegenover de slachtoffers/melders, dan zal verwerking niet of nauwelijks kunnen plaatsvinden. Een erkenningsforum wil de mogelijkheid bieden aan slachtoffers om, indien ze dit willen, hun verhaal te vertellen en in gesprek te gaan met vertegenwoordigers/verantwoordelijken uit de sportwereld. En waar zij hun ervaringen kunnen delen. Het gaat om het creëren van betere omstandigheden voor opvang en herstel van getroffenen, en dat is meer dan alleen juridische maatregelen en/of beleidsmaatregelen. Zo’n forum is er nog niet en ik zou graag van de slachtoffers willen horen of zij zelf hiermee gebaat zouden zijn.’ (MH)

Mensen die hun ervaringen met seksuele intimidatie en/of misbruik in de sport willen delen, kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen via windesheim.nl/verhaaldelen. De privacy van de deelnemers is gewaarborgd: de verhalen worden in anonieme vorm bewaard en verwerkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *