‘Het werk is ontzettend leuk’

Studenten en medewerkers kunnen zich straks kandidaat stellen voor de opleidingscommissie, deelraad en CMR. De kans om eens echt invloed te hebben.

Cor Niks, docent bij de calo, is voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad:
“In het begin had ik veel moeite met de politieke kant van het verhaal. Met welke onderwerpen ga je aan de slag, en hoe? Met welke conflicten ga je je als raad bemoeien en met wie ga je in gesprek? Toen ik nog gewoon lid was van de deelraad van b&e kon ik meespelen, en zo nu en dan van de zijkant toekijken. Nu ben ik voorzitter van de cmr. Dat is zeg maar de Eredivisie. De dossiers zijn ingewikkelder en ik kan niet aan de kant staan, ik moet beslissingen nemen.

Als nieuw raadslid begin je onvermijdelijk met een flinke kennisachterstand. Het wegwerken daarvan kost minimaal een half jaar. Dat is natuurlijk erg jammer. Ik zou me kunnen voorstellen (maar dat bedenk ik me nu ter plekke) dat we een buddysysteem opzetten waarbij nieuwe leden gekoppeld worden aan meer ervaren leden, zodat ze aan hen al hun vragen kunnen stellen.

Het werk is gewoon ontzettend leuk. Je bent bezig met de toekomst, je kunt beleid beïnvloeden. Maar als ik een tip zou willen geven: beperk je ambitie, vooral in je eerste jaar. Neem de tijd om het speelveld te leren kennen, om de context te leren zien.”

Leanne Bakker, docent bij de opleiding sportkunde, is lid van de deelraad van bewegen & educatie:
“Wat er zo leuk aan is? Je bent echt de gesprekspartner van het management. Je wordt betrokken bij alledaagse perikelen die spelen en daardoor is het altijd actueel waar we het over hebben. Dat vind ik heel boeiend. En je leert het domein goed kennen. Wanneer we als deelraad vinden dat we ergens niet genoeg van weten, dan nodigen we iemand uit om het ons uit te leggen. Dat is heel leerzaam.

Ik heb ook het gevoel dat we écht invloed uitoefenen. Zeker bij het huidige MT heb ik het gevoel dat we gezamenlijk optrekken, en dat het management de deelraad echt meeneemt in het ontwikkelen van beleid. En het is een gezellige club.  B&E is een heel breed domein, en we proberen als raad om daar een afspiegeling van te zijn. Dus wanneer er een onderwerp voorbijkomt waar ik minder feeling mee heb, dan is er altijd wel een collega die daar juist graag wat dieper induikt, en vice versa. Die kan dan voorbereidend werk doen – maar de uiteindelijke beslissing wordt gezamenlijk genomen.

Wat je echt moet leren, en waar ik ook wel moeite mee heb gehad, is dat het werk toch ook ‘gelaagd’  is. De relatie met het werk van de cmr is bijvoorbeeld belangrijk. Een tijdje geleden waren we als deelraad bezig met de begroting van Windesheim, en daar hadden we toen stevige kritiek op. Maar daarna bleek dat de cmr die begroting al had goedgekeurd. Hierdoor was onze speelruimte nog maar zeer beperkt. Dat vond ik teleurstellend. Nu houden we goed contact met de cmr.

Mijn tip: Als je dit wilt doen, besteed er dan serieus aandacht aan. Duik echt in een onderwerp en zorg ervoor dat je feedback goed doordacht is. Met een paar kreten kom je er niet.”

Reinier Bod, derdejaarsstudent Sph Deeltijd, is lid van de opleidingscommissie Leven Lang Leren Social Work & verpleegkunde:
“Onze opleidingscommissie is er voor de deeltijdopleidingen. Omdat de meeste studenten al wat ouder zijn, zie je bij ons niet zo’n groot verschil tussen docent- en studentleden. We vormen een actieve club van zes mensen die samen kijken hoe we het onderwijs kunnen verbeteren.

We hebben wel degelijk invloed als we vinden dat de onderwijsinhoud beter kan. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld aangekaart dat de studielast voor deeltijders te hoog lag. We vonden dat het voltijdprogramma te veel in het deeltijdprogramma gepropt was. Daar is goed naar geluisterd. Uiteindelijk is niet alleen het programma aangepast maar ook de toetsing, bijvoorbeeld dat we in plaats van drie losse toetsen één eindverslag mogen inleveren.

De domeinmanager en opleidingsmanagers komen wel eens naar onze vergaderingen, maar we hebben vooral contact met docenten, coördinatoren en projectgroepen. Ik zat vorig jaar ook al in deze commissie, toen de opleidingscommissies van Windesheim voor het eerst instemmingsrecht kregen. De managers vonden het opeens heel belangrijk dat de commissies het eens zijn met bijvoorbeeld de onderwijs- en examenregeling. In het begin was dat wel eens wennen, als wij die stukken erg laat aangeleverd kregen of als onze reactie niet op tijd werd gelezen, maar daar zijn alle partijen nu aan gewend.

Persoonlijk vind ik het leuk om te merken dat je veel klachten eenvoudig kunt oplossen door gewoon mee te denken. Ik heb regelmatig studenten kunnen helpen die simpelweg niet wisten bij wie ze konden aankloppen.

We houden dit jaar voor het eerst verkiezingen maar die zijn goed te overzien, omdat er maar twee studentleden en één docent bij hoeven te komen.”

Tekst: Marcel Hulspas en Ernest Mettes

 

Verkiezingen: Alles in één


Dit jaar zijn er voor het eerst Windesheim brede verkiezingen waarbij medewerkers en studenten in één keer kunnen stemmen voor alle lagen van de medezeggenschap: voor de opleidingscommissies, de deelraden en de Centrale Medezeggenschapsraad. Iedereen krijgt één mailtje.

Maar ze kunnen zich vóórdien natuurlijk ook kandidaat stellen. Dat kan vanaf 9 april, en ook hiervoor ontvangt iedereen een mailtje (met een link). De kandidaatsstelling sluit op 20 april om 17:00 uur. Tijdens die dagen zullen er geregeld ontbijtjes worden uitgedeeld, zowel in Zwolle als Almere. Ook komen er informatiebijeenkomsten (waarover iedereen nog zal worden geïnformeerd).

De Verkiezingen zélf zijn van 14 t/m 24 mei. Iedereen krijgt een mailtje om zijn of haar stemmen kenbaar te maken – voor zijn OC, deelraad en voor de CMR. De uitslag zal worden bekend gemaakt  op 25 mei, vanaf 16:00 uur, in het Sport Café. Medewerkers en studenten in Almere kunnen via live stream de uitslagen volgen.

Meer weten over het werk van centrale medezeggenschapsraad, deelraden en opleidingscommissies? Bekijk de video van de gezamenlijke medezeggenschapsraden hier

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *