Grens derde toetskans naar 48 ec

Windesheim wil de mogelijkheid voor eerstejaars verruimen om een derde tentamen te maken dat behoort tot het propedeuse-examen.

Nu ligt de ondergrens om een derde kans te mogen doen op 50 studiepunten. Het bestuurscollege wil die grens nog dit studiejaar verlagen naar 48 ec. De wijziging betekent dat jaarlijks ongeveer honderd studenten extra in aanmerking komen voor een derde kans. De centrale medezeggenschapsraad vergadert vandaag (29 maart) over de wijziging. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *