‘Er is op Windesheim veel mogelijk’

Student Joshua Matthews (24) pleit voor een betere schakeling  tussen een hbo bachelor en een pre-master of master aan de universiteit. In het instellingsplan van Windesheim wordt wel aandacht besteed aan doorstroommogelijkheden maar die focus ligt volgens Joshua voornamelijk op studenten uit het mbo.

Wat is het probleem?
Begin dit jaar bedacht ik om een master te doen. Binnen Windesheim is er helaas weinig  informatie over doorstroommogelijkheden naar een pre-master, het tussentraject van het hbo naar het wo. Ook is het niet duidelijk waar of bij wie je deze informatie krijgen kan.

Windesheim biedt als onderwijsinstelling wel mogelijkheden aan studenten die overwegen om na hun studie een master te volgen. Bij domein Business, Media en Recht wordt bijvoorbeeld gratis bijles gegeven in Engels, wiskunde en statistiek, omdat je deze vaardigheden voor vrijwel elke commerciële master nodig hebt. Helaas weten weinig mensen dit. De decaan en het Studiesuccescentrum konden mij niet verder helpen. Je wordt als student van het kastje naar de muur gestuurd.

Waar komt die geheimzinnigheid vandaan?
Het pre-mastergebeuren is schimmig, want universiteiten stellen de eisen. Voor drie masters die ik overwoog zijn er ook drie soorten toelatingseisen voor de pre-masters: daar zit namelijk geen accreditatie aan vast. Bij de ene pre-master word je toegelaten met een 7.0 als gemiddelde, terwijl je bij de ander wordt geselecteerd op basis van je hbo vakkenpakket, of moet je wiskunde A en Engels op vwo-niveau hebben. Het is voor Windesheimstudenten ingewikkeld om de juiste informatie te vinden, ook omdat Zwolle niet een universiteitsstad is. In Groningen zitten de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit in hetzelfde gebouw dus kom je daar veel gemakkelijker in aanraking met masters, bij Saxion en de Universiteit Twente geldt dat ongetwijfeld ook. Ik vind dat Windesheim meer moet faciliteren zodat doorstromen makkelijker wordt.

Wat moet er concreet veranderen?
Geef studenten de mogelijkheid om voldoendes te herkansen zodat het cijfergemiddelde omhoog gaat. Zo zijn ze eerder toelaatbaar tot een pre-master. Ook vind ik dat andere domeinen bijlessen moeten aanbieden zoals bij BMR. Als er al sprake is van die mogelijkheid moet dat eerder in het studieprogramma worden aangeboden. Het domein doet er niet toe: als je een master wilt volgen moet je statistiek en wiskunde in je vakkenpakket hebben gehad: je gaat toch wetenschappelijk onderzoek doen. De universiteiten hebben uiteindelijk het laatste woord.(RvA)

Joshua Mattews studeert af aan de opleiding SBRM en hij  is lid van de medezeggenschapsraad. Na zijn opleiding wil hij graag een pre-master volgen aan de universiteit Twente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *