‘Problematiek in klas wordt steeds heftiger’

Op reguliere scholen zitten nu kinderen die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen. Afgestudeerden van lerarenopleidingen zijn daar onvoldoende op voorbereid, zegt Lieke Zweers.

Op de lerarenopleidingen zou meer aandacht moeten komen voor pedagogiek en didactiek. Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht, waardoor het voor meer kinderen mogelijk wordt om onderwijs te volgen op een reguliere school. Ook voor kinderen die in het verleden wellicht doorgestuurd zouden worden naar speciaal onderwijs. Een mooie gedachte, maar ook een pittige opgave voor docenten.

Ik geef biologielessen aan de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo). Veel van mijn leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Ik heb onder andere leerlingen met een autismespectrum, dyscalculie en dyslexie in mijn klas, maar ook kinderen die problemen hebben met het reguleren van emoties.

Maar binnen de lerarenopleiding zijn me helaas te weinig handvaten aangereikt om te dealen met extra behoeften van leerlingen. Als kersverse docent ben je vaak niet goed opgeleid om in te spelen op de uiteenlopende leer- en zorgbehoeften van je leerlingen.

De problematiek in de klas wordt steeds heftiger en komt in grotere getalen voor. Ik heb al veel collega’s zien afknappen op het huidige onderwijssysteem. Een aantal van hen zijn daardoor niet meer werkzaam binnen het onderwijs. Dat is ontzettend jammer.

Wat kunnen de lerarenopleidingen doen? Ik ben ervan overtuigd dat er onder de docenten genoeg expertise aanwezig is om studenten kennis mee te geven over de grote diversiteit aan leerlingen. Misschien moeten we kritischer worden ten aanzien van de invulling van de onderwijskundige vakken en kijken naar de verhouding tussen de vakinhoudelijke vakken en de pedagogisch/didactische vakken? Krijgen studenten niet te veel modules waar je leert hoe je een website kan maken, hoe je een lesplan ontwikkelt of Prezi kunt inzetten in je les? Laten we zorgen dat toekomstige docenten meer kennis hebben van gedrags- en leerproblematieken. En dat ze hiermee om kunnen gaan wanneer ze voor de klas staan. Dan zullen ze met meer plezier naar hun werk gaan en niet meer zo snel opgebrand raken als nu het geval is.

Lieke Zweers is laatstejaars aan de lerarenopleiding biologie en werkt als biologiedocent op het Ichthus College in Kampen. Eerder rondde ze de studie journalistiek af op Windesheim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *