‘Flexibele deeltijd uitkomst voor werkende student’

Ouderejaars met een baan hebben vaak behoefte aan één vaste dag in de week waarin het onderwijs geconcentreerd is. Een nieuw experiment op Windesheim maakt dit mogelijk, legt Wilma Dunnink uit.

Bij de opleiding Human Resource Management starten we in september 2018 een experiment met flexibel deeltijdonderwijs. Meerdere ontwikkelingen waren aanleiding. De arbeidsmarkt trekt aan en er zijn als gevolg hiervan meer HRM-studenten die tijdens hun studie een baan aangeboden krijgen.  Daarnaast komt er uit het werkveld regelmatig de vraag om (korte) bijscholing. Tot slot zet Windesheim in op gepersonaliseerd leren en wil Windesheim studenten de mogelijkheid bieden tot het maken van meer eigen keuzes in hun studietraject.

In het experiment flexibele deeltijd combineren we de behoeften van deze drie verschillende groepen in één onderwijsvorm. Gedurende één semester worden er op een vaste dag praktijkopdrachten, vaardigheidslessen, kennislessen en masterclasses aangeboden, verbonden aan een thema, waaraan zowel reguliere studenten van Windesheim, als mensen uit het werkveld deel kunnen nemen. Wat betekent dit concreet?

De HRM-voltijdstudent die een baan heeft gekregen stapt het laatste jaar over naar de flexibele deeltijd. Hij volgt op de vaste lesdag het volledige programma en werkt op deze manier aan de verplichte competenties van zijn opleiding. Hij maakt opdrachten binnen zijn werktijd, doet aan zelfstudie en volgt kennis- en vaardigheidslessen en masterclasses. Binnen zijn lesprogramma wordt 5 ec vrij gehouden voor eigen keuze. Deze keuzeruimte kan de student vullen door een Hogeschool Keuze Module te volgen, of door aan te haken bij een programma van collega-opleidingen.

Het grote voordeel voor de student is dat op deze manier maximaal leerrendement wordt gehaald, door het combineren van werken en leren en dat de student geen studievertraging oploopt. De theorie kan direct worden toegepast in de praktijk. Daarbij kan de student tijdens de masterclasses kennis en ervaring uitwisselen met verschillende mensen uit het werkveld met jarenlange ervaring en met studenten uit andere disciplines. Dit creëert een dynamische leersituatie, verbreedt de blik van de student en komt tegemoet aan de wensen vanuit de huidige maatschappij om interdisciplinair te kunnen werken. Voorwaarde is wel dat de student een deel van de lesstof via zelfstudie verwerkt.

Cursisten uit het werkveld kunnen zich inschrijven voor onderdelen uit het flexibele deeltijd programma. Wie graag een korte bijscholing wil, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht of veranderkunde, kan zich aanmelden voor de masterclasses. De meeste masterclasses zullen bestaan uit een reeks van twee bijeenkomsten. Er zijn geen instapeisen om deel te nemen aan de masterclass en na afloop ontvangt de medewerker een bewijs van deelname. Wanneer een medewerker intensievere bijscholing wil, kan hij zich aanmelden voor een volledige module (thema). Hij volgt dan ook de vaardigheidslessen en kennislessen en maakt de praktijkopdrachten. Om hier aan deel te mogen nemen zal de medewerker aantoonbaar HBO-niveau moeten hebben.

Naast de opleiding HRM gaat ook de opleiding PMK deelnemen aan het experiment flexibele deeltijd. Studenten kunnen over en weer onderdelen van elkaars opleiding volgen. Daarover worden ook gesprekken gevoerd met andere opleidingen.

Wilma Dunnink is docent bij HRM en coördinator van het experiment Flexibel Bachelor Jaarprogramma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *