‘Zet de student voor de klas’

Het recente werkbelevingsonderzoek liet zien dat de werkdruk op Windesheim nog steeds als hoog wordt ervaren. Wat kunnen docenten daar zélf aan doen? Drie vragen aan Bas van der Meijden.

Ervaar je zelf de werkdruk ook als hoog?
‘Er is in de loop van de tijd hier bij bewegen & educatie veel minder tijd gekomen voor lesvoorbereiding. Dat lijkt me een belangrijke factor – die trouwens niet verklaart waarom Hhd’ers vooral werkdruk ervaren.

Er is misschien niet zo zeer te veel werk, als wel veel piekdruk omdat al het onderwijs plaatsvindt in slechts vier periodes van zeven weken. Achtentwintig weken in totaal dus. Daarbuiten zit het echt wel anders.’

Vaak wordt gezegd dat docenten die druk over zichzelf afroepen omdat ze alles “te goed” willen doen…
‘Docenten hebben zeker ook de neiging om te veel te doen, te goed te zijn voor studenten, veel tijd voor ze te nemen. Maar dat is ook soms sterk kwaliteit verhogend. Misschien moeten we straks nog veel meer werk doen voor studenten. Gepersonaliseerd, flexibel onderwijs is bepaald niet tijdbesparend.’

Hoe kan een docent zélf, concreet, zijn eigen werkdruk verlagen?
‘Dan kun je denken aan: hogerejaars studenten inzetten in onderwijs aan lagerejaars; het emailen aan banden leggen; minder vergaderen (al wordt niet zo veel vergaderd als mensen vaak denken); niet voortdurend het onderwijs willen vernieuwen. Dat laatste zou wel veel schelen in mijn geval, maar ik acht die vernieuwingen wél noodzakelijk.’

Je zegt: er is minder tijd voor lesvoorbereiding. Kan het ook niet wat minder? Is al die voorbereiding wérkelijk noodzakelijk?
‘Voor sommige docenten geldt – en dat gold voor mij tot voor kort ook- dat je niet te veel moet uitputten in vertellen en presenteren van wat je al weet. Dus de zuivere kennisoverdracht. Dat kost je veel tijd maar daar leer je vooral zelf van, je studenten wat minder. Draai dat om. Dus laat studenten meer kennis construeren waardoor je in de les vooral coach bent. Dan hoef je je ook minder voor te bereiden.’ (MH)

Bas van der Meijden is lerarenopleider geschiedenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *