Buddy voor nieuwe medewerker

Windesheim wil dat elke nieuwe medewerker voortaan een buddy krijgt aangewezen die hem begeleidt bij het inwerken.

De buddy mag op jaarbasis twintig tot veertig uur uittrekken voor de begeleiding. Het systeem van een buddy of mentor bestond al bij een aantal afdelingen, maar is nu omschreven in de Windesheimbrede beleidsnotitie ‘Inwerkprogramma nieuwe medewerkers’, die vorige maand werd vastgesteld. “Het domein of de dienst wijst een buddy aan, die helpt de medewerker bij een zachte landing”, zegt Dorien Wichems van de afdeling human resources. De buddy is vraagbaak, ondersteunt en begeleidt de nieuwe medewerker en ziet erop toe dat deze het inwerkprogramma opstelt.

Windesheim had nog geen algemene richtlijnen voor het inwerkprogramma, de nieuwe notitie komt voort uit de cao-afspraken, waarbij een beleid voor het inwerken van nieuwe medewerkers moet worden geformuleerd als onderdeel van duurzame inzetbaarheid (DI-regeling).

Wichems: “We hebben met de domeinen en diensten de knelpunten en successen van de huidige inwerkprogramma’s verzameld en ingebracht in deze notitie. Afdelingen geven verschillend vorm aan het inwerken van nieuwe medewerkers, in het nieuwe beleid behouden zij ruimte om dat te blijven doen. (EM)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.