Werkdruk blijft kopzorg

Werkbelevingsonderzoek bevat paar verrassingen

  • Interne communicatie en werkdruk blijven pijnpunten.
  • Hoofddocenten en lectoren zijn met name ontevreden.

De score voor ‘tevredenheid’ was met een 7,5 niet slecht. Vergeleken met eerdere jaren is deze ook niet veranderd. De scores bij deelonderwerpen liepen echter flink uiteen. ‘Plezier in het werk’ scoorde (op een honderdpuntenschaal) 76 punten. Medewerkers voelen zich ook op een goede manier uitgedaagd, en betrokken bij de organisatie. Zorgelijk echter zijn interne communicatie en werkdruk, die respectievelijk 57 en 42 punten scoren – en dat laatste cijfer betekent dat de werkdruk nog steeds als hoog wordt ervaren. Laatstgenoemde score bedroeg twee jaar geleden nog 47.

Wat betreft tevredenheid lopen de scores per groep uiteen. Docenten en hoofddocenten/lectoren scoren hier lager dan gemiddeld, waarbij de laatste groep weer een stuk lager scoort dan de eerste. Als het gaat om interne communicatie zijn met name de docenten en hoofddocenten met veel dienstjaren ontevreden. De klachten lopen daarbij uiteen van ‘informatie komt te laat’ tot ‘blijft op een hoger niveau hangen’. In haar reactie belooft het College van Bestuur ervoor te zorgen dat direct-leidinggevenden voortaan ‘nog beter geïnformeerd worden, zodat zij hun rol op dit vlak zo goed mogelijk kunnen vervullen.’

Bij het onderwerp werkdruk springen met name de hoofddocenten er (negatief) uit. Hun beoordeling komt niet verder dan 30 van de 100 punten. De oorzaak hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden bij reorganisaties, die vanouds zwaar drukken op de schouders van het middel management.  Het College erkent dat deze er binnen verschillende afdelingen ‘minder mensen zijn om het werk te doen’.

Interne communicatie krijgt van de diensten (bedrijfsvoering en support), BMR, Techniek en Windesheim Flevoland een krappe voldoende. Maar van B&E en G&W onvoldoende. De werkdruk lijkt bij bedrijfsvoering en support én bij Techniek geen groot probleem maar  Flevoland, G&W, BMR en B&E komen uit rond 40 punten. Bij B&E is de score zelfs 34.

Het onderzoek bevatte ook vragen omtrent ongewenst gedrag. 21 procent van de medewerkers heeft de afgelopen twee jaar één of meerdere vormen van ongewenst gedrag ervaren. Dit cijfer lager dan die voor heel Nederland en voor het onderwijs in het algemeen, die rond de 30 procent schommelen. Opmerkelijk is wél dat twee jaar geleden maar 12 procent aangaf dit te hebben ervaren. In de meeste gevallen gaat het om intimiderend gedrag (17 procent, landelijk 24 procent), of het ervaren van discriminatie (5 procent, landelijk 9). (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *